CALENDARUL  ÎNSCRIERII ȘI DESFĂȘURĂRII PROBELOR  DE APTITUDINIPENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A LA SPECIALIZĂRILE DIN CADRUL PROFILULUI PEDAGOGIC, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOR, EDUCATOR-PUERICULTOR

16 – 17 MAI 2024 – ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

  • 16 mai 2024 în intervalul orar 800 – 2000
  • 17 mai 2024 în intervalul orar 800 – 1600

Documente necesare pentru înscriere:

  • Anexa la Fișa de înscriere.
  • Copie document de identitate (Certificat de naștere / C.I. )
  • Adeverință medicală – clinic sănătos (nu este scutit de activități sportive)
  • Notă: scutiții medical total pentru activitățile fizice nu pot susține probele fizice.

 Pentru specializările învățător- educatoare și educator-puericultor

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I – VIII;

 b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. Aptitudinile investigate sunt: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală, calitățile vocale.

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;

b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;

c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat). Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia normală a sistemului cardiorespirator.

 3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

4. Interviul

Interviul constă în:

a) lectură la prima vedere a unui text literar;

b) conversaţie cu membrii comisiei pe o temă dată (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului). Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.