Parteneri

Parteneri

De ce există Centrul de Dezvoltare în Informatică și Tehnologie” – CDI&Tech-CNIMB?

Proiectul “CENTRUL DE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIE” – CDI&TECH CNIMB de la Colegiul Național De Informatică “Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea are la bază câteva realități ale zilelor noastre: trăim într-o lume în care tehnologia avansează într-un ritm extrem de alert. Pornind de la constatarea că, deși suntem expuși încă de la vârste de fragede tehnologiei, sistemul tadițional de învățământ nu este încă racordat la aceste realități, Centrul de Dezvoltare în Informatică și Tehnologie” – CDI&Tech-CNIMB, propune îmbinarea teoriei cu practica, în cadrul activităților extrașcolare organizate în cadrul centrului, având ca rezultat îmbunătățirea contextului educațional în care se formează profesioniștii de mâine în domeniul informatic, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al domeniilor STEM. Dat fiind rolul foarte important al educației bazate pe metode de tip learning by doing (exercițiu, experiment) educație bazată pe metode activ-participative și nu pe memorarea informațiilor, activitățile bazate pe aceste metode vor fi abordate în cadrul centrului. CDI&Tech-CNIMB își propune descoperirea de tinere talente în domeniile Informatică și STEAM, direcţionarea spre latura de programare în urma însuşirii noţiunilor teoretice, îndrumarea spre aplicarea noțiunilor teoretice, implicarea învăţătorilor/profesorilor de informatică, şi nu numai, în ghidarea timpurie a elevilor spre utilizarea cu folos a tehnologiei,  stimularea pasiunii elevilor pentru informatică, oferirea posibilității de a participa la o activitate extracurriculară și de valorificare a potențialului creativ, dar și de aplicare a cunoștințelor teoretice într-un context diferit de cel de la clasă.

SCOPUL PROIECTULUI:

Crearea unui cadru adecvat desfășurării activităților informatice și STEM în rândul elevilor Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice însușite la diferite materii: informatică, matematică, fizică, T.I.C. etc;
 • implicarea elevilor în activități extrașcolare atractive, motivante;
 • crearea unor echipe elevi-profesori și pregătirea acestora pentru participarea la concursuri de programare, robotică, TIC, de creativitate științifică și tehnică etc;
 • îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților în laboratoarele de informatică de la CNIMB prin crearea unui laborator dedicat activităților de robotică și modernizarea laboratoarelor de informatică existente la nivelul colegiului;
 • achiziționarea resurselor fizice necesare desfășurării activității în cadrul clubului de robotică;
 • înscrierea și participarea echipei de robotică RObotziMB la concursuri (FirstLego League, Olimpiada Națională de Robotică, InfoEducația etc.);
 • înțelegerea conceptelor de bază în robotică: senzori, intrări, ieșiri etc.
 • înțelegerea unui mediu de simulare şi de testare a activităţii unui robot
 • înțelegerea unui mediu de programare
 • iniţierea unor activităţi de învăţare cu roboți
 • utilizarea unor platforme online pentru inițiere în robotică
 • diseminarea informațiilor de bază despre industria roboticii și despre potențialul acesteia
 • realizarea unei vizite la firme din domeniul IT/semestru;
 • invitarea unor personalități pentru susținerea activităților în cadrul centrului;
 • înțelegerea noțiunilor de bază în domeniile: 3D Printing, WebDesing, proiectare și realizare aplicații pentru dispozitive mobile, grafică pe calculator, introducere în programare utilizând medii prietenoase (Scratch);
 • atragerea membrilor comunității locale în vederea sprijinirii actului educațional prin încheierea unor parteneriate public-privat cu firme din domeniul IT și cu alte persoane juridice;
 • realizarea unor parteneriate cu alte instituții de învățământ din domeniile preuniversitar și universitar cu interese similare, astfel încât elevii să aibă posibilitatea implicării în schimburi de experiență cât mai motivante și care să le ofere oportunități în viață și carieră.

REZULTATELE PROIECTULUI

 • 400 de elevi anual, de la Colegiul Național De Informatică “Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, participanți la activități extrașcolare care le vor dezvolta abilitățile de utilizare a Tehnologie Informației și Comunicațiilor, le vor forma și dezvolta gândirea algoritmică, le vor prezența oportunități de carieră, le vor forma abilități din domeniile STEM, le vor oferi oportunități de a cunoaște domeniul IT și realitățile sale, de a realiza aplicații practice, de a-și dezvolta interesele și pasiunile;
 • dezvoltarea laboratorului dedicat activităților de robotică;
 • achiziționarea unor kit-uri de robotică pentru desfășurarea activităților de profil;
 • modernizarea laboratoarelor de informatică existente la nivelul CNIMB;
 • crearea și consolidarea unor echipe de elevi care să participe la concursuri de profil;
 • crearea unei echipe de profesori care să propună, să organizeze și să realizeze activități periodice în cadrul centrului;
 • încheierea unor parteneriate public-privat cu firme din domeniul IT și cu alte persoane juridice pentru desfășurarea în bune condiții a activităților;
 • încheierea unor parteneriate cu alte instituții de învățământ din domeniile preuniversitar și universitar cu interese similare;
 • materiale didactice care pot fi folosite de profesori în școli, de cluburile de robotică publice sau private.