ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE DEPUN CONTESTAŢII

CONTESTAŢIILE LA PROBELE EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2023, SESIUNEA IUNIE, SE DEPUN NUMAI DE CĂTRE CANDIDAT, ÎMPREUNĂ CU PĂRINTELE SAU REPREZENTANTUL LEGAL PE BAZA BI/CI, PENTRU FIECARE PROBĂ ÎN PARTE, ÎN DATA DE 28.06.2023, ÎNTRE ORELE 1600-1900 ȘI ÎN DATA DE 29.06.2023 ÎNTRE ORELE 0800-1200, ÎN SALA 9, CORP C, PARTER.
CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE ȘI ONLINE PE ADRESA: evaluarecontestatii2023@cnimateibasarab.ro Email-ul va cuprinde: cerere contestatii completata, semnata si scanata, copii CI candidat și părinte/tutore legal si un numar de telefon de contact.

ART.11, ALIN(1) DIN OME NR. 5241/2022
„NOTA ACORDATĂ CA URMARE A SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, NOTA INIŢIALĂ, PRIN CREŞTERE SAU DESCREŞTERE ȘI REPREZINTĂ NOTA FINALĂ OBȚINUTĂ DE CANDIDAT LA PROBA RESPECTIVĂ, CARE NU MAI POATE FI MODIFICATĂ”

Descarcă Cerere de contestatii EN 2023

Cerere-de-contestatii-EN-2023