ANUNȚ SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “Rebuilding Primary Education with Mind Games”

“Reconstruirea educației primare prin intermediul jocurilor mintii!”, acronim proiect ReMind Games, nr. referință 2020-1-PT01-KA229-078570_5

          În cadrul Colegiului Național de Informatică Matei Basarab se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul “Rebuilding Primary Education with Mind Games”/ “Reconstruirea educației primare prin intermediul jocurilor mintii!”, acronim proiect ReMind Games, nr. referință 2020-1-PT01-KA229-078570_5, în parteneriat cu școli din PORTUGALIA, TURCIA, ITALIA si GRECIA.

În vederea derulării activităților, se va realiza selecția membrilor echipei de implementare a proiectului (elevi și profesori). Întregul proces de înscriere se va realiza online și este descris mai jos. Toate anexele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe site-ul www.cnimateibasarab.ro

SELECTIE CADRE DIDACTICE

Dosarele de candidatură pentru PROFESORI, vor fi încărcate online, prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată C.N.I.M.B ex. profesor@liceulmateibasarab.ro).

      Formularul poate fi accesat prin link-ul următor: https://forms.gle/mjU8hVJFajZfJmZLA

(1) CONDIŢII DE ELIGIBILITATE (CADRE DIDACTICE):

 • Participantul trebuie sa fie încadrat ca titular sau detasat, in calitate de profesor pentru invatamant primar, profesor limbi straine (trebuie sa predea elevilor din invatamantul primar), la Colegiul Național de Informatică “MATEI BASARAB” Râmnicu Vâlcea, au prioritate profesorii care s-au implicat in scrierea si depunerea aplicatiei de candidatură, in grupul țintă incadrându-se profesorii care au desfasurat  activități curriculare si extracurriculare relevante pentru tematica proiectului;
 • Competenţe lingvistice – limba engleză (interviu – în cazul unei mobilități);
 • A obtinul calificativul „Foarte bine” in ultimii 3 ani;
 • Implicarea activa in viata scolii in ultimii trei ani si disponibilitatea de a lucra peste program, in scopul participarii activitatilor locale ale parteneriatului ( activitati cu elevii, evaluare, diseminare, realizarea de produse finale, etc.).
 • Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit si depus la termen.

Numarul mobilitati cadre didactice: 8- profesori insotitori;

Observatie: se pot inscrie in proiect si profesori, eligibili cu tematica proiectului, care isi asuma toate responsabilitatile stabilite in aplicatia de proiect de catre coordonatorul intregului parteneriat, dar care nu solicită efectuarea de mobilități.

      Acestia  vor încarca 2 documente in formularul Google:

 1. -1 document pdf care conține: copie CI, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 5
 2. -CV-ul .

(2) CONDIŢII DE SELECTIE (CADRE DIDACTICE):

 • Experiență în derularea de proiecte europene (scrierea/participarea la activități din cadrul altor proiecte Erasmus/Socrates/Comenius sau eTwinning)-aceste aspecte reies din CV-10 p;
 • Implicarea activă în viața școlii în ultimii trei ani, motivaţia de participare la activităţile desfăşurate pe parcursul proiectului (activitati cu elevii, evaluare, diseminare, realizarea de produse finale, etc.), timpul alocat pentru proiectarea, implementarea, evaluarea şi întocmirea portofoliului activităţilor, valoarea adusa proiectului, etc. ( aceste aspecte reies din CV-ul personal si din Chestionarul de selectie pentru cadre didactice)- 25 p;
 • Competenţe de comunicare în limba engleză (scurtă prezentare proprie în limba engleză, maxim 200 de cuvinte)-15p;
 • Implicarea in activitati de voluntariat sau activitati extracurriculare relevante pentru tema proiectului, conform CV-ului; -15p;
 • Competențe digitale si de programare-realizarea unei prezentari Power Point(

minimum 8 slide-uri) referitoare la tema proiectului “Jocurile minții”, prezentarea Colegiului Național de Informatică “MATEI BASARAB” Râmnicu Vâlcea, prezentarea orașului Râmnicu Vâlcea sau prezentare țară – România, în limba engleză( la alegere) –20 p;

 • Implicare in scrierea continutului proiectului cu nr. de referinţă Nr. referinta: 2020-1-PT01-KA229-078570_5.-15 p;
 • CV european – din care care sa rezulte respectarea conditiilor de eligibilitate si selectie.

(3) Încărcarea dosarului de candidatură – Veți încarca 4 materiale in formularul Google:

 1. -1 document pdf care conține: copie CI, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 si Anexa 4;
 2. – CV-ul ;
 3. -Prezentare PPT -realizată conform cerintelor din criteriile de selectie;
 4. -Prezentare personala (scurtă prezentare proprie în limba engleză, maxim 200 de cuvinte).

Atenție! Trebuie pregatite cele 4 materiale inainte de a fi încărcate, încărcarea în formular se poate face o singura data, in cazul in care nu reusiti, luati legatura cu coordonatorul de proiect prof. Manuela Neagoie-tel. 0742602016).

Nota: Nu este necesara atasarea unor documente doveditoare. Comisia de selectie poate solicita aceste documente dupa analiza CV-ului.

SELECTIE ELEVI

        Dosarele de candidatură pentru ELEVI vor fi încărcate online, prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată C.N.I.M.B (ex. elev@liceulmateibasarab.ro).

Formularul poate fi accesat prin link-ul următor: https://forms.gle/cxjecwG32eMCiEJY7

(1)CRITERII DE ELIGIBILITATE (ELEVI):

 • Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Național de Informatică “Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea.
 • Candidatul trebuie să fie elev in invatamantul primar.
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit si depus la termen.
 • Numarul mobilitatilor pentru elevii din scoala noastra: 16 .

     Dupa finalizarea selectiei cadrelor didactice, profesorii care formeaza echipa de proiect, impreuna cu membrii comisiei de selectie, vor stabili, respectand criteriile de eligibilitate si selectie, elevii participanti de la fiecare clasa, trebuie sa avem cel putin 70/80 elevi beneficiari.

 Elevii  vor fi selectati doar de la clasele profesorilor care fac parte din echipa de proiect.

 (2) CRITERII DE SELECTIE(ELEVI):

 • Abilități/ calități/ experiențe personale, participare la activități care presupun jocuri ale mintii ce reies din chestionarul de selectie pentru elevi -25 puncte;
 • Realizarea prezentării uneia dintre tarile partenere, (Turcia, Italia, Grecia, Portugalia), cat mai creativ, la alegere, sub forma de portofoliu, foto-video, etc.,  ( detalii despre asezare, capitala, elemente esentiale, cultura, clima, steag, etc. ). Elevul/ eleva va realiza portofoliul si va face o inregistrare video cu prezentarea portofoliului sau cu vizita imaginara in țara  respectiva (maximum 3 min.), prezentarea va fi incarcata împreună cu dosarul de candidatura.-40 puncte
 • Competente de comunicare orală in limba engleza- scurta prezentare in limba engleza (nume, tara, localitate, hobby-uri, animale preferate, culoarea favorită, etc.)-inregistrare video de maximum 2 minute.-20 puncte.
 • Realizare LOGO proiect ( trebuie sa contina neaparat titlul proiectului-acronimul, steagurile tarilor partenere, ERASMUS+), tinand cont de tematica, sub indrumarea invatatorului de la clasa.- 15 puncte

         Elevul poate aparține următoarelor categorii: elevi cu dizabilități, elevi cu dificultăți de învățare, elevi imigranți, elevi proveniți din medii socio-economice defavorizate (2-3 locuri), caz în care depune un dosar cu acte relevante pentru situația sa.

Observatie: se pot inscrie in proiect si elevi care sunt eligibili cu tematica proiectului, care isi asuma toate responsabilitatile stabilite in aplicatia de proiect de catre coordonatorul intregului parteneriat, dar care nu solicită efectuarea de mobilități.

         Acestia  vor încarca 3 materiale in formularul Google:

a)-1 document pdf care conține: copie certificat de nastere, copie CI tutore, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 5

b)-Prezentarea uneia dintre tarile partenere/conform cerintelor din criteriile de selectie.

c)LOGO proiect (lucrarea realizata).

Echipa va fi formata din mai multi elevi decat participantii la mobilitati.

 • Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).

Încărcarea dosarului de candidatură – Veți încarca 4 materiale in formularul Google:

 1.  -1 document pdf care conține: copie certificat de nastere, copie CI tutore, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 si Anexa 4;
 2. -Prezentare țară parteneră (la alegere)– realizată conform cerintelor din criteriile de selectie;
 3. -Prezentare personala-scurta prezentare in limba engleza (nume, tara, localitate, hobby-uri, animale preferate, culoarea favorită, etc.)-inregistrare video de maximum 2 minute.
 4. LOGO proiect (lucrarea realizata).

Atenție! Trebuie pregatite cele 4 materiale inainte de a le incarca, încărcarea în formular se poate face o singura data, in cazul in care nu reusiti, luati legatura cu coordonatorul de proiect prof. Manuela Neagoie-tel. 0742602016).

   La prima intalnire a echipei de proiect se va consemna faptul ca  profesorii si elevii care vor merge in mobilitati vor fi selectati inaintea vizitelor tinand cont de: gradul de implicare in activitati, contributie la realizarea materialelor,  respectarea termenelor, îndeplinirea atribuțiilor ce le  revin in cadrul  proiectului, respectarea regulamentului intern al școlii și a regulamentului proiectului, etc. .

Procesul de selecție se va desfasura conform calendarului stabilit:

EtapaTermen
Diseminarea informațiilor referitoare la activitățile proiectului26 ianuarie – 03februarie 2021
Depunere dosare CADRE DIDACTICE04 – 12 februarie 2021
Evaluarea documentelor CADRELOR DIDACTICE13- 14 februarie 2021
Anunțare rezultate selecție CADRELOR DIDACTICE15 februarie 2021
Depunere dosare ELEVI15-21 februarie 2021
Evaluarea documentelor ELEVILOR22-23 februarie 2021
Anunțare rezultate selecție ELEVI24 februarie 2021
Regulament_2020-ReMind-Games

SELECTIE-ReMind-Games

        Coordonator proiect,

                Prof. Elena-Manuela Neagoie