VET – ANUNȚ SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

A PROIECTULUI ERASMUS+ „Initiat – Implicat – Integrat” –Proiect de Formare profesionala KA102 – VET learner and staff mobility -nr de referinta 2020-1-RO01-KA102-079144 E100704

În perioada 01-09-2020 -31-10- 2021 (14 luni,cu posibilitatea extinderii pt inca 12 luni,datorita situatiei de criza generata de Virusul Covid 19), la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul : „Initiat – Implicat – Integrat” –proiect de formare profesionala KA102 – VET learner and staff mobility, nr de referinta 2020-1-RO01-KA102-079144 E10070485, aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2020, în parteneriat cu:

1-ANDAGRANANET S.L– o firma care desfășoară design grafic, design web, marketing, economie, rețele sociale, IT și servicii de calcul.

 2-Informática Reparnet -o companie de consultantă IT hardware, software, programare web, implementare și management baze de date, design și grafica web.

3 –Patosuca S.L – o grădiniță înființată în 2008, care oferă o formare educațională personalizată și cu eficiență ridicată pentru copiii de la 0 – 6 ani, perioadă cheie pentru dezvoltarea emoțională.

În vederea derulării activităților, se va realiza selecția membrilor echipei de implementare a proiectului (elevi și profesori). Întregul proces de înscriere se va realiza online și este descris mai jos. Toate anexele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe site-ul www.cnimateibasarab.ro.

Dosarele de candidatură pentru ELEVI vor fi încărcate online, prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată C.N.I.M.B (ex. NumePrenume@liceulmateibasarab.ro).   

Formularele pot  fi accesate prin cele doua link-uri :

<< aici >>  pt. elevii de la profil mate-info

<< aici >>  pt. elevii de profil pedagogic

 Dosarele de candidatură vor respecta următoarele condiții:

CONDIŢII DE SELECŢIE:

 • Încărcarea dosarului de candidatură  – încărcarea  documentelor cerute (cerere de înscriere – Anexa 3, CV Europass în limba română, scrisoare de motivație, descriere personală în limba engleză (maxim 200 de cuvinte), declarație-angajament de participare la toate activitățile proiectului – Anexa 4, acord părinți – Anexa 5, declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale – Anexa 6, recomandarea dirigintelui -Anexa 7.
 • Toate aceste documente se incarca  într-un singur document pdf, utilizând formularul din anunț privind selecția.      
 • Încărcarea prezentărilor de la pct 4   din tabel, se face utilizând formularul GOOGLE din anunț.      

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • să fie elev/ă la  Colegiul Național de Informatica “Matei Basarab”  la filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informatică, clasa a X-a si a-XI-a si la filieră vocațională, profil pedagogic, specializarea educator/invatator, cls a-XI-a
 •  să cunoască limba engleză
 • să aibă competențe digitale
 • să fie motivat/ă să lucreze în proiect
 •  să aibă cunoștințe IT
 •  sa fie flexibil, empatic, colaborator cu elevii, cu ceilalţi educatori din gradinita
 •  să aibă experiență de voluntar/ă
 • dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

   Dosarele de candidatură pentru PROFESORI, vor fi încărcate online prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată C.N.I.M.B (ex. PrenumeNume@liceulmateibasarab.ro).

Formularul poate fi accesat << aici>>

Dosarele de candidatură vor respecta următoarele condiții:

CONDIŢII DE SELECŢIE:

Încărcarea dosarului de candidatură  se realizeaza prin :

 • încărcarea  documentelor cerute (cerere de înscriere) – Anexa 2,
 • CV Europass în limba română,
 • scrisoare de motivație din care să reiasă modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală si profesionala  a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/predare/ formare, descriere personală în limba engleză (maxim 200 de cuvinte), Anexa 3
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Angajament de respectare a cerințelor proiectului) Anexa 6
 •  Acord privind utilizarea datelor personale/ profesor

Toate se vor incarca într-un singur document pdf, utilizând formularul din anunțul privind selecția.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Să fie prof. de informatica, coordonator/indrumator  de practica pedagogica, titular la  Colegiul Național de Informatica “Matei Basarab”  sau personal auxiliar in domeniul IT, prof de lb engleza (pt rezerve)
 • Să dețină experiență în derularea de proiecte  (implementare, evaluare, diseminare/valorizare) ;(o prioritate  o constituie experienta in derularea proiectelor VET) 
 • Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză; 
 • Să dețină competențe de utilizare TIC; 
 • Să aibă disponibilitate de lucru în echipă;
 • Sa demonstreze  implicare activă în viața școlii în ultimii cinci ani și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, organizarea si sustinerea de debate-uri, intocmirea rapoartelor individuale, realizare produse finale etc.);
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit

Calendarul procesului de selecție

EtapaTermen
Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție 15–30  octombrie 2020 – publicarea și diseminarea informațiilor despre proiect 16-18  noiembrie- 2020 – publicarea procedurii de selecție (după ce va fi aprobata în ședința C.A.), pe site-ul,pagina  și grupurile de discuții ale școlii
Încărcarea dosarelor de înscriere 27 noiembrie-4 decembrie  2020
Evaluarea dosarelor candidaților si interviu 5-9 decembrie 2020
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție 10 decembrie 2020
Contestatii 11 decembrie
Rezultate finale 14 decembrie

 Toate detaliile legate de procesul de selectie le gasiti in documentul atasat (procedura de selectie).

<<Descarca procedura si anexele>>

VET-procedura-selectie