Contestații E. N. 2020

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE DEPUN CONTESTAŢII

ART.9, ALIN(1) DIN OMEN NR. 4916/2019„NOTA ACORDATĂ CA URMARE A SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, NOTA INIŢIALĂ, PRIN CREŞTERE SAU DESCREŞTERE ȘI REPREZINTĂ NOTA FINALĂ OBȚINUTĂ DE CANDIDAT LA PROBA RESPECTIVĂ, CARE NU MAI POATE FI MODIFICATĂ”

CONTESTAŢIILE LA PROBELE EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020, SESIUNEA IUNIE, SE DEPUN NUMAI DE CĂTRE CANDIDAT, ÎMPREUNĂ CU PĂRINTELE SAU REPREZENTANTUL LEGAL  PE BAZA BI/CI, PENTRU FIECARE PROBĂ ÎN PARTE, ÎN DATA DE 22.06.2020, ÎNTRE ORELE  1600-1900 ȘI ÎN DATA DE 23.06.2020 ÎNTRE ORELE 0800-1200, ÎN SALA 9, CORP C, PARTER.

CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE ȘI ONLINE PE ADRESA: evalaurecontestatii2020@liceulmateibasarab.ro. Email-ul va cuprinde: cerere contestatii completata, semnata si scanata, copii CI candidat și părinte/tutore legal.

cerere-contestatii-EN-2020