Contestații BAC 2020

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE DEPUN CONTESTAŢII

Contestațiile se depun la centrul unde ați susținut probele la examenul național de bacalaureat, sala 4 (laboratorul de chimie), corp A, parter sau se pot transmite prin posta electronica la adresa de e-mail contestatiibac2020@liceulmateibasarab.ro în zilele de marți 30 iunie în intervalul orar 1600-2000 și miercuri 1 iulie în intervalul orar 0800-1200.

DESCARCĂ – CERERE CONTESTAȚII

ART. 11 ALIN (3) ȘI (4 ) DIN OMEN NR. 4950/2019 CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ART. 12 ALIN (1):

NOTA ACORDATĂ CA URMARE A SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, NOTA INIŢIALĂ, PRIN CREŞTERE SAU DESCREŞTERE”