PROFIL PEDAGOGIC – Arhiva 2019OMEN-3750_-Regulament-pedagogic
Rezultatele la probele de aptitudini profil Pedagogic 2019


Fișa de înscriere în anul școlar 2019 – 2020 pentru participarea la probele de aptitudini


PROFIL PEDAGOGIC
Specializarea învățători-educatoare

 1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
  a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;
  b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
  Aptitudinile investigate sunt:
   auzul muzical;
   simțul ritmic;
   memoria muzicală;
   calitățile vocale.
 2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
  a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
  b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
  c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
  Aptitudinile investigate sunt:
   memorie motrică şi coordonare;
   starea funcţională a coloanei vertebrale;
   funcţie normală a sistemului cardio-respirator;
 3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE
  Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
  Aptitudinile investigate sunt:
   receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
   încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
 4. INTERVIU
  Proba constă în:
  a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
  b) lectură expresivă la prima vedere;
  c) participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce
  argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).
  Aptitudinile investigate sunt:
   comunicarea;
   dicţia.
  NOTĂ:
  1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
  2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
  3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învățători –
   educatoare, educator – puericultor.