CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 29.05.2017
HOTĂRÂRE NUMĂRUL 11

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 29.05.2017
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

1.Se aprobă decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice navetiste, pe luna mai;
2. Se aprobă procedura de acordare a orelor de consiliere şi orientare;
3. Se aprobă transferul unui elev de la G.P.P. Nord 2 , la o altă unitate şcolară;
4. Se aprobă cererea de transfer a unui elev de la o unitate şcolară , la G.P.P. Nord 2;
5. Se aprobă amânarea medicală a anului şcolar 2016-2017, a unui elev din ciclul gimnazial;
6. Se aprobă înscrierea unui elev în clasa pregătitoare conform ROFUIP;
7. Se aprobă solicitarea unui punct de vedere din partea Consiliului Local, cu privire la optimizarea spaţiilor de la C.N.I.Matei Basarab;
8. Se aprobă cererea de încetare a contractului de muncă, prin demisie, a unui cadru didactic de la G.P.P. Nord 2, începând cu 16.06. 2017;
9. Se aprobă demisia unui cadru didactic de la G.P.P. Nord 2, începând cu 1.06. 2017;

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.