C. A. 08.05.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 8.05.2017
HOTĂRÂRE NUMĂRUL 10

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 8.05.2017
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,
Hotărăște:

1.Se aprobă programul detaliat al Şcolii altfel ce se desfăşoară în perioada 22-26.05.2017;
2.Se aprobă codul etic al C.N.I.Matei Basarab şi comisia de etică;
3.Se aprobă comisia de echivalare şi recunoaştere a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenele cu recunoaştere internaţională, pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi a competenţelor digitale;
4.Se aprobă componenţa comisiilor pentru susţinerea probelor de aptitudini pentru admiterea la profilul pedagogic şi a programului de desfăşurare a acestora;
5.Se aprobă vacantarea unui post de geografie ca urmare a deciziei privind incapacitatea temporară de muncă a cadrului didactic titular , până la data de 01. 03. 2018;
6.Se aprobă acordarea continuităţii de principiu pentru un cadru didactic în anul şcolar 2017-2018;
7.Se aprobă eliberarea aprecierii pentru înscrierea la gradaţia de merit;
8. Se aproba un calificativ partial FOARTE BINE;
9. Se aproba lista optionalelor pentru anul scolar 2017 – 2018.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.