Înscrierea în învățămâtul primar 2020


Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2020-2021

Metodologia înscrierii în învățământul primar 2020-2021

Circumscripţiile şcolare din judeţ

Procedura inscriere in clasa pregatitoare.pdf

Procedura evaluare psihosomatica


Înscrierile la clasa pregătitoare se fac în Corp C, parter, sala 9

LUNI – JOI –  8,00 – 18,00

VINERI       –  8,00 – 17,00


ACTE NECESARE

 • ORIGINAL ȘI FOTOCOPIE A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE AL COPILULUI;
 • ORIGINAL ȘI FOTOCOPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR;
 • FISA CU VACCINARILE ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PREȘCOLARUL ESTE APT PENTRU A FI ÎNSCRIS  ÎN COLECTIVITATE;
 • IN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI, SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE O COPIE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE SĂ REZULTE MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI UNDE A FOST STABILITĂ LOCUINȚA MINORULUI;
 • PENTRU COPIII CARE NU ÎMPLINESC 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2020, FISA PSIHOSOMATICĂ DE LA CJRAE VÂLCEA.

CRITERII DE DEPARTAJARE

 CRITERII GENERLE
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. (Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.
CRITERII SPECIFICE

1) Un părinte cu locul de muncă în circumscripția școlară;

     Adeverință din care să rezulte locul de muncă al părintelui;

2) Un bunic cu domiciliul în circumscripția școlară;

     Acte care dovedesc calitatea de bunic și act de identitate cu adresa;

3) Distanța mai mică față de școală;

Lista documentelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice:
 • Copie B.I./C.I. bunic
 • Document care să ateste gradul de rudenie
 • Adeverință din care să rezulte locul de muncă al părintelui

PLAN DE SCOLARIZARE 2020 – 2021

CLASA PREGĂTITOARE

6 CLASE – 150 LOCURI

Date de contact I.S.J. VÂLCEA
Jud. Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 28-30,  cod 240192
Telefon/ fax: 0350 431575; 0350 431576
https://isjvl.ro/
Date de contact C.N.I. MATEI BASARAB
Judetul Valcea, Localitatea Rm. Valcea
Str. Henri Coanda, nr. 21
Cod postal 240239
Telefon / Fax 0350401741