Înscrierea în învățămâtul primar 2019


Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2019-2020

Metodologia înscrierii în învățământul primar 2019-2020

Circumscripţiile şcolare din judeţ

Centre Evaluare Psihosomatica


Înscrierile la clasa pregătitoare se fac în Corp C, parter, sala 9


ACTE NECESARE

 • CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL – ORIGINAL ȘI COPIE;
 • CARTE DE IDENTITATE PĂRINȚI – ORIGINAL ȘI COPIE PĂRINȚI;
 • FIȘA CU VACCINĂRILE ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PREȘCOLARUL ESTE APT PENTRU A FI ÎNSCRIS LA ȘCOALĂ;
 • PENTRU COPIII CARE NU ÎMPLINESC 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2018, FIȘA PSIHOSOMATICĂ DE LA CJRAE VÂLCEA (PROGRAMĂRILE SE FAC LA TELEFON NR. 0250732877)

CRITERII DE DEPARTAJARE

 CRITERII GENERLE
 1. existența unui eficient medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. (Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului de ambii părinți);
 3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 
CRITERII SPECIFICE

1) Un părinte cu locul de muncă în circumscripția școlară;

     Adeverință din care să rezulte locul de muncă al părintelui;

2) Un bunic cu domiciliul în circumscripția școlară;

     Acte care dovedesc calitatea de bunic și act de identitate cu adresa;

3) Distanța mai mică față de școală;

Lista documentelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice:

1)    Copie B.I./C.I. bunic

2)    Document care să ateste gradul de rudenie


Comisia va repartiza copiii înscriși în cele cinci clase pregătitoare pe baza alternanței primei litere a numelui de familie, respectând următoarele criterii:
 1. număr echilibrat de fete şi băieţi;
 2. distribuţie echitabilă în ceea ce priveşte vârsta (atât copii care au împlinit 6 ani până la 31.08, cât şi copii care nu au împlinit 6 ani până la 31.08);
 3. gemenii şi copiii înrudiţi vor fi repartizaţi în aceeaşi clasă, dacă părintele solicită acest lucru;
 4. dacă sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, aceştia vor fi repartizaţi uniform, la fiecare clasă.

PLAN DE SCOLARIZARE 2019 – 2020

CLASA PREGĂTITOARE

6 CLASE – 150 LOCURI

LICEU

PROFIL REAL:

a. MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
2 CLASE – 56 LOCURI
b. ŞTIINŢELE NATURII (bilingv limba engleză)
1 CLASĂ – 28 LOCURI

PROFIL UMAN:

a. ŞTIINŢE SOCIALE
1 CLASĂ – 28 LOCURI

PROFIL PEDAGOGIC:

a. INVATATOR – EDUCATOR
1 CLASĂ – 28 LOCURI

Date de contact I.S.J. VÂLCEA
Jud. Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 28-30,  cod 240192
Telefon/ fax: 0350 431575; 0350 431576
http://www.vl.edu.ro
Date de contact C.N.I. MATEI BASARAB
Judetul Valcea, Localitatea Rm. Valcea
Str. Henri Coanda, nr. 21
Cod postal 240239
Telefon / Fax 0350401741