Post rezervat

Educatie fizică – 12 ore (catedra rezervata).

Cererile se depun la CNIMB până la data de 04.10.2021, ora 10,00, la secretariat, corp A.