Acreditarea Erasmus la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab

Profesor Ana Petcu

De mai bine de 30 de ani, programul Erasmus vine în ajutorul celor interesați de devenirea lor personală și profesională, oferind tuturor posibilitatea de a-și completa studiile prin stagii de formare într-una din unitățile de învățământ înscrise în program. UE oferă susținere financiară atât elevilor cât și profesorilor dar și adulților doritori să își completeze experiența profesională prin accesarea unor fonduri nerambursabile menite să ne susțină efortul de învățare pe tot parcursul vieții. Programul Erasmus a cunoscut mai multe modificări de-a lungul timpului tinzând, în ultima vreme, către o mai mare focusare pe instituții, mai puțin pe ajutor individual și mai mult pe integrare instituțională.

            In anul 2021 a luat sfârșit o etapă a programului Erasmus, bugetul și filosofia programului fiind stabilite de Comisia Europeană pe o perioadă de 7 ani. Anul acesta am intrat într-o nouă etapă care vizează simplificarea procedurilor de obținere a finanțărilor de către instituțiile de învățământ care aplică pentru obținerea acreditării Erasmus, acreditare ce va permite acelor instituții să obțină finanțarea dorită printr-o simplă cerere adresată Comisiei Europene însoțită de o argumentare simplificată. Se sare astfel peste etapă laborioasă, cea a scrierii de proiect care necesita un efort susținut și peste 140 de pagini de redactare. În paralel cu noul program, parcursul standard se menține astfel încât instituțiile de învățământ care nu au obținut acreditarea pot, în continuare, să acceseze finanțare în baza unor proiecte scrise în mod tradițional și depuse la termenul limită. În schimb, unitățile educative care au obținut acreditarea pot avea acces la finanțare (bugetul UE pentru noul program fiind dublu) mult mai simplu dar cu respectarea direcțiilor definite de instituție în planul de dezvoltare europeană definit în perioada care a precedat obținerea acreditării.

            Colegiul Național de Informatică Matei Basarab a obținut în februarie 2021 acreditarea Erasmus, mulțumită efortului Comisiei de Proiecte Europene din cadrul liceului, coordonată de doamnele profesor Petcu Ana și Gabriela Cocoș care au participat la programul de formare și de inițiere în scrierea planului de acreditare organizat la finalul lunii august 2020 de către Agenția Națională pentru proiecte în domeniul educației. Orice instituție de învățământ care avea experiență în domeniul proiectelor europene a putut participa la această formare care ne-a oferit posibilitatea de înțelege etapele de scriere și filosofia din spatele procedurii de obținere a acreditării. A urmat etapa laborioasă a scrierii planului de acreditare care are la bază o viziune de dezvoltare europeană ce încadrează direcțiile planului de dezvoltare instituțională și are în vedere termenul lung. În octombrie 2020 a fost finalizată etapă de scriere a planului de acreditare și a fost depusă aplicația la termenul limită. A urmat lunga etapă de evaluare a sutelor de planuri de acreditare depuse de diferitele instituții de învățământ și anunțarea candidaturilor acceptate în februarie 2021.

            Acreditarea obținută vă permite liceului nostru să asigure formarea continuă atât a elevilor cât și a cadrelor didactice în cinci mari direcții care au fost definite în planul de dezvoltare europeană definit la nivel instituțional: promovarea multilingvismului în școala noastră (prin stimularea și motivarea elevilor în învățarea nu numai a limbii engleză dar și a limbii franceze, germane ba chiar a limbii italiene, spaniole sau portugheze), dezvoltarea competențelor IT (nu numai pentru filierele de specialitate ci pentru toți participanții la procesul educativ și auxiliarul didactic), accentuarea dimensiunii practice a învățării (prin introducerea unor metode inovative și cu o puternică dimensiune de formare) și introducerea componentei de dezvoltare personală în educație (aspect prea puțin promovat în abordarea clasică din învățământul românesc), toate acestea vizând, per ansamblu, creșterea dimensiunii europene a educației în cadrul Colegiului Național de Informatică Matei Basarab. În următori ani, mai multe fluxuri de pregătire în direcțiile definite anterior vor permite profesorilor și elevilor să participe la stagii de formare profesională corespunzătoarea axei KA1 dar vor ușura și obținerea de finanțări pe axa KA2 în cadrul unor parteneriate strategice ceea ce nu va anula posibilitatea de a depune aplicații clasice de obținere a finanțării.             Acest succes încununează eforturile depuse în ultimii ani de Comisia pentru Proiecte Europene din cadrul liceului nostru de a atrage cât mai multe finanțări europene care să permită elevilor și profesorilor să trăiască miracolul experiențelor europene cu impact esențial în devenirea noastră profesională dar și personală. Această acreditare se bazează pe experiența anterioară și pe implementarea a 13 proiecte în momentul de față, alăturându-se unui alt succes, acela de a fi declarați Școală Etwinning pentru anul 2021. Vă adresăm invitația de a vă înscrie într-unul dintre cele patru sub-programe ce vor fi finanțate în anul școlar 2021-2021. Urmăriți informațiile pe site-ul școlii.

KA121-SCH-5B566C06-2