Contestații BAC 2021

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE DEPUN CONTESTAŢII

Contestațiile se depun la centrul unde ați susținut probele la examenul național de bacalaureat, sala 4 (laboratorul de chimie), corp A, parter sau se pot transmite prin posta electronica la adresa de e-mail contestatiibac2021@liceulmateibasarab.ro în ziua de luni 5 iulie în intervalul orar 1200-1800.

DESCARCĂ – CERERE CONTESTAȚIE

ART. 13 ALIN (1) ȘI (4 ) DIN OMEN NR. 5453/2020

NOTA ACORDATĂ CA URMARE A SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI POATE MODIFICA NOTA INIŢIALĂ, PRIN CREŞTERE SAU DESCREŞTERE, DUPĂ  CAZ”

În emailul transmis se va comunica telefonul de contact pentru realizarea confirmărilor.