ANUNȚ SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “FEEL IT” Nr de referință 2020-1-PL01-KA201-082000

În perioada, 1 septembrie 2020 – 1 martie 2023 la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul “FEEL IT”, Nr de referință 2020-1-PL01-KA201-082000, în parteneriat cu instituții din Polonia (coordonator proiect), Cehia, Portugalia, Spania și Turcia.

Parteneri:

 • o universitate din Szczecin, Polonia:  SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM,
 • un centru de educație din Praga, Cehia : GLAFKA s.r.o., 
 • un centru de formare din Faro-Montenegro, Algarve, Portugalia:  “Giz – we can train you, Lda.”,
 • 4 școli:

– Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, Penalva do Castelo, Portugalia

– legio VII, León, Spania

– Peyami Safa Ortaokulu, Bursa, Turcia

– Colegiul National de Informatica Matei Basarab, Rm. Vâlcea, România

Scopul proiectului:

               Proiectul Feel it are ca scop dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale elevilor în cadrul programelor de învățare care utilizează instrumentele digitale și abordează învățarea la distanță. De asemenea, proiectul Feel it oferă profesorilor / educatorilor școlari conținuturi de formare inovatoare și instrumente digitale optime pentru a aplica abilitățile de inteligență emoțională în activitatea lor de zi cu zi, îmbunătățind astfel și actualizându-le cunoștințele și abilitățile pedagogice, metodologice și procedurale.

               Acest proiect urmărește ca profesorii să învețe instrumente educaționale inovatoare, astfel încât elevii să obțină rezultate mai bune și calitatea procesului de predare-învățare să se îmbunătățească, iar inteligența emoțională, motivația și comunicarea elevilor și a profesorilor să crească.  În plus, dezvoltarea personală și socială, care face posibilă coexistența oamenilor în democrație și construirea bunăstării personale, este vitală. În acest sens, este important să fim motivați și să ne dorim să continuăm învățarea, care este o formă de inteligență emoțională.

               În acest fel, scopul proiectului este de a promova practici inovatoare pentru sprijinirea elevilor cu nivel scăzut de competențe sociale și emoționale și de a îmbunătăți în același timp competențele digitale ale profesorilor și elevilor în ceea ce privește noile instrumente digitale inovatoare și platformele de învățare la distanță, pentru a le oferi abilitățile necesare să creeze, să gestioneze și să dezvolte instrumente inovatoare de formare.

În vederea derulării activităților, se va realiza selecția grupului țintă a proiectului (profesori). Întregul proces de înscriere se va realiza online. Toate anexele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe site-ul www.cnimateibasarab.ro.

 Dosarele de candidatură pentru PROFESORI, vor fi încărcate online prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată C.N.I.M.B (ex. profesor@liceulmateibasarab.ro).

Formularul poate fi accesat >>aici<<

Dosarele de candidatură vor respecta următoarele condiții:

 1. CONDIŢII DE SELECŢIE:
 • Încărcarea dosarului de candidatură – încărcarea documentelor cerute, într-un singur document PDF:

– cerere de înscriere  (Anexa 3);

– CV Europass în limba română;

– scrisoare de motivație, în limba engleză, din care să reiasă experiența în derularea proiectelor europene/naționale, abilitățile necesare în implementarea proiectului, modalitatea în care își propune să utilizeze competențele dobândite în urma participării la activitățile proiectului;

– propunerea de activități pentru o săptămână de mobilitate, corelate cu tema proiectului;

– propunerea de activități de diseminare a proiectului la nivel județean;

– declarație – angajament de participare la toate activitățile proiectului (Anexa 4);

– declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale (Anexa 5).

2.   CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie să fie profesor la Colegiului Naţional de Informatică „Matei Basarab”;
 • Candidatul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru alte mobilități (daca a fost selectat pentru mobilități în alt proiect european, în anul școlar respectiv, nu va participa la mobilități și în acest proiect);
 • Selecția membrilor care vor participa la mobilități se va face înainte de fiecare plecare, în funcție de implicare și de criteriile stabilite la început.
 • Candidatul este implicat activ în viața școlii în ultimii cinci ani și are  disponibilitate de a lucra peste program în scopul participării la activitățile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, organizarea și susținerea de debate-uri, realizarea de produse finale, participarea la cursurile de formare din cadrul proiectului) 
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

*În selecţia cadrelor didactice se va ţine cont de: disponibilitatea de lucru conform graficului, capacitatea organizatorică, cunoaşterea programelor europene, abilitatea managerială a unui proiect, capacitatea de lucru în echipă, cunoştinţele de operare IT, cunoştinţele de limba engleză. De asemenea, conform solicitării coordonatorului de proiect, din echipa de proiect vor face parte, în special, profesori de următoarele specialități: pedagogie/psihologie/informatică/limba engleză/consilier școlar. Rezultatul selecţiei va fi ADMIS/RESPINS.

Calendarul procesului de selecție

EtapaTermen
Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție02 decembrie 2020 – 11 decembrie 2020 – publicarea și diseminarea informațiilor despre proiect 07 decembrie 2020 – 11 decembrie 2020 – publicarea procedurii de selecție, aprobată în CA, pe site-ul școlii și pe grupurile de discuții
Încărcarea dosarelor pe site-ul școlii11 decembrie 2020 – 8 ianuarie 2021
Evaluarea dosarelor candidaților 11 ianuarie 2021 – 15 ianuarie 2021  
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție15 ianuarie 2021 – 16 ianuarie 2021

Descarcă anexe înscriere >>aici<<

Procedura de selectie

Peocedura-FEEL-IT-