Erasmus+ „Initiat – Implicat – Integrat” –Proiect de Formare profesionala KA102 – VET learner and staff mobility -nr de referinta 2020-1-RO01-KA102-079144 E10070485

Proiectul se adresează unui grup de 42 de elevi: 14 din clasa a XI-a învățământ liceal, filieră vocațională, profil pedagogic,specializarea educator/invatator  și 28 de elevi de la învățământ liceal,filieră teoretică, profil real,specializarea mate-info,intensiv  informatica, clasele a X-a și a XI-a .

Proiectul oferă elevilor posibilitatea să exerseze în condiții reale, în medii concurențiale, activități specifice domeniului de pregătire, le oferă șansa să dobândească competențe și abilități profesionale, să exerseze limbi străine, să-și adapteze nivelul de pregătire cu cerințele de pe piața muncii, să-și îmbunătățească abilitățile cheie.

Scopul proiectului este de a oferi șansa participarii la o experiență concretă de muncă și formare în spațiul european,pentru dezvoltarea  competențelor profesionale și personale care să faciliteze formarea profesională inițială la un nivel calitativ înalt și să determine facilitarea inserției elevilor pe piața muncii.

Elevii selectati in proiect,in urma unui concurs ce va avea loc in luna noiembrie, vor participa la stagiile de pregatire din Granada- Spania, in doua fluxuri ,cate 14 elevi de la profilul matematica-informatica  cls a-X-a  si  a-XI-a  si  7 elevi de la profilul pedagogic , cls a-XI-a ;

Parteneri in acest proiect sunt:

-Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Ramnicu Valcea, aplicant;

Si  Organizațiile de primire din Granada-Spania :

1-ANDAGRANANET S.L- desfășoară o gamă largă de servicii pentru a-și ajuta clienții să gestioneze un profil public al companiilor lor,și anume design grafic,design web, marketing, economie, rețele sociale, IT și servicii de calcul.Firma este alcătuită dintr-o echipa de specialiști în design,creativitate și programare de web design creativ, inovator,navigare ușoară pentru utilizatori.

2-Informática Reparnet -o companie de consultantă IT hardware, software,identificarea soluției potrivite pentru afaceri. Firma aduna specialiști în programare web,design grafic, SEO si marketing on-line,programare web,implementare și management baze de date,design și grafica web.

3 -Patosuca S.L este o grădiniță înființată în 2008, care oferă o formare educațională personalizată și cu eficiență ridicată pentru copiii de la 0 – 6 ani, perioadă cheie pentru dezvoltarea emoțională, socială și intelectuală pentru copii.Școala oferă zone largi și luminoase, ateliere, săli de clasă, centru de orientare psihologică, o cantină. În cadrul ei lucrează educatori și psihologi care se ocupă de dezvoltarea copiilor preșcolari.

Prin implementarea proiectului, școala își va îndeplini parte din obiectivele cuprinse în prioritățile din PDE și va aduce îmbunătățiri la nivelul nevoilor identificate:

-se oferă posibilitatea ca elevii să exerseze în condiții reale, în medii concurențiale, activități specifice domeniului pentru care se pregătesc,

-le oferă șansa să dobândească competențe și abilități profesionale, să exerseze limbi străine, să-și adapteze nivelul de pregătire cu cerințele de pe piața muncii,

– isi  îmbunătățesc abilitățile și competentele cheie,

-la nivelul școlii  va creste  eficientizarea procesului de învățământ prin diversificarea ofertei educaționale curriculare, în concordanță cu cerințele filierei teoretice/vocaționale,

– se va dezvolta dimensiunea europeana  a actului educațional prin stabilirea unei strategii de colaborare internaționala, prin creșterea calității și performanței procesului instructiv-educativ.

Selecția participantilor va avea loc în noiembrie 2020 prin concurs public desfășurat pe principiile transparentei,egalității de șanse și evitării conflictului de interese.

Etape concurs

1.Mediatizare: afișe,întâlniri cu părintii,știre pe site-ul școlii,presa locala,informare în CP si CA

2.Anuntarea datei concursului, condițiilor de participare,criterii de selecție,bibliografia, 3.Numirea prin decizie interna a echipei de selecție formata din:prof.engleza,2 prof. de specialitate, resp. proiect ,evitându-se conflictul de interese.

4.Inscrirea candidaților pentru concurs pe baza de dosar personal depus printr-un formular on-line ,care va cuprinde mai multe documente specifice tematicii ,precum si documente personale.

5.Elaborarea testelor și a probelor se va face de către echipa de selecție.

6.Organizarea concursului  pe baza unor probe  de lb engleza , cunoștințe de specialitate, evaluarea dosarelor conform unei grile de evaluare ;interviu-motivarea dorinței de participare,relaționare,cunoștințe despre Spania  

7. Afisarea rezultatelor in maximum 3 zile de la concurs

8.Rezolvarea contestațiilor – în 48 de ore de la prima afișare

9.Afișarea rezultatelor finale 14 elevi/clasă + 2 rezerve

 10.Validarea participantilor,întocmirea procesului verbal de selecție și emiterea deciziei cu candidații selectați pe fluxuri ai rezervele acestora.

 11.Intocmirea PV de selecție și a portofoliului de selecție cu documentele generate.

 Coordonator proiect,

Prof. Cocos Gabriela-Eugenia-coordonator de programe si proiecte scolare si extrascolare