ANUNȚ SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “FINANCIAL LITERACY – PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM” Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4

În perioada 1.09.2020 – 31.08.2022, la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul FINANCIAL LITERACY – PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”, Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4, în parteneriat cu școli din Lituania, Grecia, Portugalia și Slovacia. În vederea derulării activităților, se va realiza selecția membrilor echipei de implementare a proiectului (elevi și profesori). Întregul proces de înscriere se va realiza online și este descris mai jos. Toate anexele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe site-ul www.cnimateibasarab.ro.

Dosarele de candidatură pentru ELEVI vor fi încărcate online, prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată C.N.I.M.B (ex. elev@liceulmateibasarab.ro).

Formularul poate fi accesat prin link-ul următor: https://forms.gle/YyiQgsDeKx6Xsaoh8

 Dosarele de candidatură vor respecta următoarele condiții:

     CONDIŢII DE SELECŢIE:

 •  Încărcarea dosarului de candidatură  – încărcarea  documentelor cerute (cerere de înscriere – Anexa 3, CV Europass în limba română, scrisoare de motivație, descriere personală în limba engleză (maxim 200 de cuvinte), declarație-angajament de participare la toate activitățile proiectului – Anexa 4, acord părinți – Anexa 5, declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale – Anexa 6),  într-un singur document pdf, utilizând formularul din anunț privind selecția.      
 • Încărcarea prezentării PowerPoint (cu una dintre temele Prezentarea Colegiului Național de Informatică Matei Basarab, prezentarea orașului Râmnicu Vâlcea sau prezentare țară – România, în limba engleză).

      CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Naţional de Informatică „Matei Basarab”
 • Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani;
 • Elevii implicați în proiect trebuie să fie interesați de economie, pentru a înțelege alfabetizarea financiară, trebuie să fie creativi și să găsească idei de afaceri noi prin reutilizarea articolelor vechi sau folosite.
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

Atenție! Selecția elevilor care vor participa la mobilități se va face înainte de fiecare plecare, în funcție de implicare si de criteriile stabilite la început.

   Dosarele de candidatură pentru PROFESORI, vor fi încărcate online prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată C.N.I.M.B (ex. profesor@liceulmateibasarab.ro).

Formularul poate fi accesat prin link-ul următor: https://forms.gle/Y9XQm3MLcfvyb1Gy7

Dosarele de candidatură vor respecta următoarele condiții:

CONDIŢII DE SELECŢIE:;

 •  Încărcarea dosarului de candidatură  – încărcarea  documentelor cerute (cerere de înscriere – Anexa 3, CV Europass în limba română, scrisoare de motivație din care să reiasă modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/predare/ formare, scurtă descriere proprie în limba engleză (maxim 100 de cuvinte), declarație-angajament de participare la toate activitățile proiectului – Anexa 4, declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale – Anexa 7),  într-un singur document pdf.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie să fie cadru didactic la Colegiului Naţional de Informatică „Matei Basarab”
 • A obținut calificativul FOARTE BINE în ultimii cinci ani;  
 • Implicarea activă în viața școlii în ultimii cinci ani și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, organizarea si susținerea de debate-uri, realizare produse finale etc.) (rezultate din CV-ul personal, care va fi semnat și din declarația angajament – anexa 4. );
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

CALENDAR SELECȚIE

EtapaTermen
Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție01 octombrie – 23 octombrie 2020 – publicarea și diseminarea informațiilor despre proiect 20-25 octombrie 2020 – publicarea procedurii de selecție (după ce va fi aprobata în ședința C.A.) , pe site-ul și grupurile de discuții ale școlii
Încărcarea dosarelor de înscriere 26 octombrie – 31 octombrie 2020
Evaluarea dosarelor candidaților si interviu01 noiembrie – 8 noiembrie 2020
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție9 noiembrie 2020

Descarca anexe inscriere aici

FINANCIAL-LITERACY-Procedura-selectie

Coordonator proiect,

Prof. Grecea Violeta