SELECȚIA MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “FINANCIAL LITERACY – PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM” Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4

În perioada 1.09.2020 – 31.08.2022, la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul FINANCIAL LITERACY – PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”, Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-077899_4, în parteneriat cu școli din Lituania, Grecia, Portugalia și Slovacia. În vederea derulării activităților, se va realiza selecția membrilor echipei de implementare a proiectului (elevi și profesori). Întregul proces de înscriere se va realiza online (vom reveni cu link-ul pentru înscriere).

Dosarele de candidatură pentru ELEVI vor fi încărcate online și vor fi evaluate respectând următoarele condiții:

     CONDIŢII DE SELECŢIE:

 •  Încărcarea dosarului de candidatură  – încărcarea  documentelor cerute (cerere de înscriere – Anexa 3, CV Europass în limba română, scrisoare de motivație, descriere personală în limba engleză (maxim 200 de cuvinte), declarație-angajament de participare la toate activitățile proiectului – Anexa 4, acord părinți – Anexa 5, declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale – Anexa 6),  într-un singur document pdf, utilizând formularul din anunț privind selecția.      
 • Încărcarea prezentării PowerPoint (cu una dintre temele Prezentarea Colegiului Național de Informatică Matei Basarab, prezentarea orașului Râmnicu Vâlcea sau prezentare țară – România, în limba engleză).
 • CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
 • Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Naţional de Informatica „Matei Basarab”
 • Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani;
 • Candidatul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanțate de UE, simultan pentru alte mobilități (daca a fost selectat pentru mobilitati in alt proiect european, beneficiază  de participare în proiect ca voluntar, pană la finalizarea unuia dintre proiecte )
 • Selecția elevilor care vor participa la mobilități se va face înainte de fiecare plecare, în funcție de implicare si de criteriile stabilite la început
 •  
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

   Dosarele de candidatură pentru PROFESORI, vor fi încărcate online și vor fi evaluate respectând următoarele condiții:

 1. CONDIŢII DE SELECŢIE:;
 2.  Încărcarea dosarului de candidatură  – încărcarea  documentelor cerute (cerere de înscriere – Anexa 3, CV Europass în limba română, scrisoare de motivație din care să reiasă modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/predare/ formare, scurtă descriere proprie în limba engleză (maxim 100 de cuvinte), declarație-angajament de participare la toate activitățile proiectului – Anexa 4, declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale – Anexa 7),  într-un singur document pdf.
 • CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
 • Participantul trebuie să fie profesor /personal auxiliar al Colegiului Naţional de Informatica „Matei Basarab”
 • Candidatul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru alte mobilitati (daca a fost selectat pentru mobilitati in alt proiect european în anul școlar respectiv nu va participa la mobilități și în acest proiect)
 • Selectia membrilor care vor participa la mobilitati, se va face inainte de fiecare plecare, în funcție de implicare si de criteriile stabilite la inceput
 • A obtinut calificativul foarte bine în ultimii cinci ani;  
 • Implicarea activă în viața școlii în ultimii cinci ani și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, organizarea si sustinerea de debate-uri, realizare produse finale etc.);
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

Coordonator proiect,

Prof. Grecea Violeta