CERTIFICATUL LINGVISTIC EUROPEAN

EUROPEAN LINGUISTIC LABEL

            PETCU ANA, CNIMB

            Certificatul Lingvistic European este o competiție organizată anual de Comisia Europeană prin intermediul Agențiilor Naționale pentru proiecte în domeniul educației și are ca obiectiv principal promovarea multilingvismului care reprezintă o axă prioritară de dezvoltare pentru UE. Proiectele educaționale care propun metode inovative în predarea și învățarea limbilor străine pot participa la această competiție organizată de obicei în luna septembrie; proiectele premiate participă la o gală de prezentare organizată cu ocazia Zilei Europene a Limbilor în data de 26 septembrie a fiecărui an. Colegiul Național de Informatică Matei Basarab a participat în anul 2019 la această competiție fiind declarat unul dintre cei patru laureați ai României grație proiectul de parteneriat strategic EMATE2. Gala de decernare a premiului a fost organizată de Inspectoratul Școlar Constanța iar liceul nostru a fost reprezentat de doamna profesor Ana Petcu și de eleva Ioana Stănișor care au expus principiile proiectului în cadrul galei sus-amintite.

            Proiectul EMATE2 este un parteneriat strategic doar între școli și este coordonat de o instituție de învățământ din Turcia; prima parte a proiectului s-a derulat între 2016-2018 iar partea a doua, care a condus la updatarea aplicației EMATE TRANSLATOR, se desfășoară între 2018-2021. În cadrul acestui proiect, partenerii au dezvoltat cu ajutorului unei companii de softuri o aplicație numită EMATE TRANSLATOR care este disponibilă în mod gratuit pe telefoanele mobile; aplicația propune aproximativ 400 de expresii curente în 10 limbi oficiale ale UE. Deși această aplicație a fost concepută inițial pentru a servi beneficiarilor proiectelor europene atunci când aceștia desfășoară mobilități și au nevoie de un mic repertoriu lingvistic pentru a face față unor mici interacțiuni verbale în țările-gazdă, EMATE TRANSLATOR poate fi folosită și ca instrument de învățare a limbilor străine de vreme ce există disponibilă atât partea audio cât și partea de ortografie. Cea mai mare parte a fișierelor audio a fost realizată de către elevii participanți în proiect îndrumați de cadrele didactice.

            Aplicația se dorește a fi un companion virtual care susține fie o abordare clasică față în față a procesului de învățare, fie un parcurs individual de asimilare a conținuturilor. Ea se dovedește deosebit de utilă în condițiile actuale ale pandemiei de COVID19 pentru că permite achiziția de noi cunoștințe sau fixarea unor achiziții mai vechi din fața dispozitivelor electronice ceea ce permite păstrarea distanței sociale. S-a dovedit, în egală măsură, un instrument complementar altor proiecte dezvoltate de școala noastră, cum ar fi LATINS, un proiect care încurajează multilingvismul prin utilizarea unei platforme e-learning destinată învățării limbilor latine. EMATE TRANSLATOR este utilizabilă și offline ceea ce poate fi extrem de util atunci când ne aflăm în exteriorul țării.

            În completarea participării de anul trecut la competiția națională, aplicația EMATE a fost invitată să participe la competiția internațională prin realizarea unui clip de promovare a produsului realizat în cadrul proiectului. Filmul a fost selectat printre câștigători și face acum parte dintr-un videoclip mai mare care promovează multilingvismul și învățarea limbilor străine prin metode inovative în interiorul UE. Videoclipul a fost lansat la ora 14 CET în data de 28 septembrie 2020 pe canalul web al Comisiei Europene în cadrul unui webinar format din trei părți: o conferință despre educația pentru multilingvism, lansarea videoclipului de promovare a Certificatului Lingvistic European și o dezbatere organizată cu câștigătorii label-ului și ai competiției europene la care a participat doamna profesor Ana Petcu. Videoclipul este disponibil pe pagina LinguaFest, un eveniment conex care propune, timp de o săptămână, o conștientizare intensă a importanței învățării limbilor străine și o promovare a educației pentru plurilingvism căci educația începe prin învățarea unei limbi.

            Participarea la aceste competiții a însemnat pentru noi atât o confirmare a politicii instituționale a CNIMB care încurajează în mod activ multilingvismul și învățarea participativă a limbilor străine cât și un impuls în abordarea procesului didactic prin reactivarea încrederii în sine și motivației, doi stâlpi ai dezvoltării personale și profesionale pe care încercăm să îi clădim și în personalitatea educabilului. CNIMB este o instituție în care plurilingvismul capătă substanță, nu este doar o direcție în planul de dezvoltare instituțională ci și o realitate experimentată zilnic căci participarea la toate aceste competiții ne-a stimulat să trecem la acțiune și să învățăm cât mai mult în fiecare zi. De aceea, CNIMB dezvoltă și alte proiecte destinate învățării limbilor străine pentru că oricine știe două limbi străine valorează cât doi.