C.A. 10.07.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 10.07.2020

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  16

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 10.07.2020

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă eliberarea calificativelor parțiale pentru cadrele didactice ce doresc înscrierea la titularizare;
  2. Se aprobă procedura privind acordarea orelor de dirigenție, fișa de evaluare + calendarul de desfășurare;
  3. Se ia act de rezoluția Comisiei de etică;
  4. Se aprobă referatele de necesitate;
  5. Se ia act de analiza situației la încheierea perioadei de depunere a dosarelor pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2020-2021;
  6. Se ia act de adresa solicitată de ISJ privind efectivele claselor la finalul anului școlar 2019-2020;
  7. Se aprobă decontarea navetei aferentă lunilor iunie și iulie 2020;
  8. Se aprobă cererile de continuare a activităților asociațiilor din școală în spațiul dat;
  9. Se ia act de raportul de activitate din perspectiva reprezentantului părinților.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,   Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                           

 Secretar C. A., Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura