C. A. 13.05.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 13.05.2020

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  13

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 13.05.2020

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă calendarului  examenelor pentru atestarea competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică, respectiv intensiv informatică, certificarea calificării profesionale a absolvenților profilului vocațional-pedagogic, certificare a calificării absolvenților învățământului liceal – competențe lingvistice + comisiile;
  2. Se aprobă procedura internă pentru desfășurarea cursurilor școlare în perioada 2 iunie – 12 iunie pentru clasele terminale;
  3. Se discută ordinului comun 4220/769/2020 și se demarează consultările prezentate în  art. 8 prin instrumente de lucru;
  4. Se analizează propunerea comitetului de părinți  – recomandarea ca pentru clasele terminale/discipline de examen, în perioada 18 mai – 1 iunie – profesorul să organizeze evaluări în timp real + feedback personal;
  5. Se reia discuția despre schimbul de elevi Rotary și se aprobă emiterea acordurilor de principiu cu respectarea prevederilor legale;
  6. Se aprobă eliberarea unor documente către o instituție.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A., Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura  

spacer