C. A. 04.05.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 04.05.2020

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  12

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 04.05.2020

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se ia act de deciziile de numire emise de ISJ, ordinul de repunere în funcție, deciziile de încetare detașare și repunere în funcție și se aprobă modalitățile de încadrare ce survin în urma deciziilor amintite;
 2. Se aprobă plătirea unui concediu pentru redactarea tezei de doctorat pentru un cadru didactic;
 3. Se aprobă referatul unui cadru didactic;
 4. Se aprobă solicitările de încadrare pe orele rămase libere în unitatea noastră pentru 2 cadre didactice;
 5. Se aprobă încetarea contractelor de muncă pentru 3 cadre didactice și pentru un post nedidactic;
 6. Se validează procedura internă pentru învățarea online, raportul pentru desfășurarea activităților și chestionarele(instrumentele) de monitorizare;
 7. Se aprobă declanșarea procedurii de publicare în Monitorul Oficial a posturilor vacante de îngrijitor;
 8. Se aprobă fișa postului pentru director adjunct, prin preluarea atribuțiilor;
 9. Se amână răspunsul pentru o adresă primită;
 10. Se aprobă trecerea la o treaptă superioară de salarizare pentru un cadru didactic;
 11.  Se aprobă participarea a 2 elevi la programul de elevi de schimb Rotary, cu mențiunea că familia își asumă repetarea anului școlar la întoarcerea în țară;
 12. Se aprobă regulamentul MB Radio;
 13. Se aprobă graficul pentru personalul administrativ, pe compartimente, în funcție de specificul școlii;
 14.  Se ia act de copia unei Ordonanțe;
 15. Se aprobă componența echipei de implementare a proiectului ERASMUS + K201 Code Your Future;
 16. Se aprobă discutarea unei situații în comisia de disciplină.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A., Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura 

spacer