C.A. 20.02.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 20.02.2020

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  11

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 20.02.2020

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă comisia pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021, precum și criteriile generale și criteriile specifice de departajare;
 2. Se aprobă decontarea navetei aferente lunii;
 3. Se decide medierea unei situații cu sprijin sindical;
 4. Se decide amânarea activităților propuse de CJE Vâlcea în vederea stabilirii unor reglementări clare;
 5. Se aprobă desemnarea și delegarea coordonatorilor de proiecte europene în vederea deschiderii și gestionării conturilor bancare aferente proiectelor pe care le coordonează;
 6. Se aprobă componența comisiei de selecție a echipei de implementare pentru un proiect ERASMUS+;
 7. Se aprobă două referate ale cadrelor didactice;
 8. Se aprobă cererile de transfer către alte unități școlare;
 9. Se dispune repartiția pe clase a transferurilor către CNI “Matei Basarab” sau în interiorul CNI “Matei Basarab”;
 10. Se ia act de transferurile aprobate de IȘJ;
 11. Se aprobă schimbarea grupei de studiu a limbii străine – L2 pentru un elev;
 12. Se aprobă organizarea unei conferințe pe tema bullyng-ului.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A., Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura