FRANCOPHONES EN ROUMANIE – concurs județean de limbă franceză

 • REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 • Editia I, 15 februarie 2020
  • Data şi locul desfăşurării:  15.02.2020, C.N.I.,,MATEI BASARAB’’

 Rm. VÂLCEA, jud. Vâlcea

 • Înscrierea participanţilor: 01 decembrie 2019-  01 februarie 2020
  • Depunerea/trimiterea lucrărilor:  până la  01 februarie 2020
  • Jurizarea lucrărilor: 15 februarie 2020
  • Profesori coordonatori:
   • prof. Dorobanţu Simona Cristina, gradul I
   • prof. Dr. Veţeleanu Alina Nicoleta  

       Colegiul Național de Informaticã „ Matei Basarab“ Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, organizează prima ediţie a Concursului judeţean de creaţie în limba francezã- ,, Francophones en Roumanie”, adresat elevilor de gimnaziu şi liceu. Concursul este gândit ca un concurs de poezii, eseuri, scrisori sau pagini de jurnal despre prietenie/ dragoste/ natura / copilarie…( Sectiunea creatie literara- poezie si proza), dar si de prezentari Power Point, pe tema ,,La France et ses merveilles’’- în limba francezã. Scopul principal al concursului il constituie stimularea interesului elevilor pentru limba francezã.

Concursul se desfăşoară pe mai multe secţiuni:

 • Creaţie literară (proză sau poezie) – participare indirectã

– Creație literară într-o limbă străină a elevilor de gimnaziu: clasele V-VI și clasele VII-VIII (poezie, proză/eseu literar, pagină de jurnal, scrisoare);

– Creaţie literară într-o limbă străină a elevilor de liceu: clasele IX-X și clasele XI-XII (poezie, proză/eseu literar, pagină de jurnal, scrisoare).

Lucrarea va fi redactată în format Word, în limba franceză, Times New Roman 12, spaţiere la 1,5 pct, utilizând opţiunea Justify. Se vor utiliza obligatoriu diacriticile limbii franceze.

Lucrările vor conţine titlul, numele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele profesorului coordonator, bibliografia. Se va ţine cont de originalitatea lucrărilor. Producțiile trebuie să aibă maximum 2 pagini, la clasele V-VIII şi maximum 3 pagini, la clasele IX-XII.

NU se percep taxe de participare.

Lucrările, însoțite obligatoriu de fișa de înscriere, vor fi expediate pe adresa persoanei de contact, până la data de 01.02.2020. Fisierul va fi trimis cu mentiunea obligatorie: pentru concurs .

Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail : drbntsimona@yahoo.com.

Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni.

Pentru a intra în posesia diplomelor trimiteţi pe adresa: C.N.I.,,MATEI BASARAB’’, str. HENRI COANDA, nr. 21, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea – acordul de parteneriat, semnat și ștampilat, în dublu exemplar și un plic A4 timbrat, autoadresat, cu mentiunea prof. DOROBANŢU SIMONA CRISTINA, concurs ,,FRANCOPHONES EN ROUMANIE’’.

Jurizare

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate în data de 15.02 2020

Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

Premiile se acordă pe niveluri de studiu ( V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII).

Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs pe secţiune. Nu se admit contestaţii.

Observaţii:

Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor care vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate. Se doreste publicarea unei reviste in care sa fie incluse toate materialele concursului.

N.B. !!!     Scrieți tot ce simțiți, tot ce gândiți și vă trece prin minte …..în limba francezã!

Elevii premiați pentru fiecare secțiune vor primi diplome. Un elev poate participa la toate secţiunile.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

CRITERII DE EVALUARE:

 • încadrarea în temă – 20p
 • corectitudine structuri gramaticale si lexicale – 30p
 • mesajul transmis – 20p
 • originalitate/ creativitate – 30p
 • Prezentãri Power Point pe tema ,,La France et ses merveilles’’- participare indirectã

– Prezentările Power Point trebuie să conțănă max. 15 slide-uri;

– să utilizeze scheme de animație, efecte sonore, muzică;

– să aibă conținut științific corect, surse bibliografice.          

Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail : drbntsimona@yahoo.com.

CRITERII DE EVALUARE:

1. Modalităţi de prezentare (20 puncte):

a) Slide-ul de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi prenumele elevilor, clasa, instituţia de învăţământ, oraşul/ județul, profesorul îndrumător. – 10 puncte

b) coerenţa prezentării (coordonarea text – imagine / este evitat abuzul de text) – 10 puncte.

2. Conţinut (50 puncte):

a) conţinut ştiinţific corect – 10 puncte

b) surse – bibliografie – 10 puncte

c) prezentarea să conţină elemente multimedia – 10 puncte

d) prezentarea să fie originală – 10 puncte

e) adecvarea cantitativă a textului la scopurile unei prezentări – 5 puncte

d) utilizarea animaţiilor, a efectelor sonore numai în concordanţă cu scopurile prezentării (se va penaliza abuzul de efecte; pot fi obţinute toate punctele puse în joc şi fără inserarea efectelor sonore şi a animaţiilor, dacă tipul de prezentare nu este susceptibil acestor forme de expunere) – 5 puncte

3. Calitatea (30 puncte ):

a) utilizarea de imagini, fonturi, palete de culori care să pună în evidenţă conţinutul temei – 10 puncte

b) aspect plăcut, lizibil. Corectitudine din punct de vedere gramatical şi utilizarea caracterelor – 20 puncte.

PERSOANE DE CONTACT:

prof. Dorobanţu Simona Cristina, Colegiul Naţional de Informaticã ,,MATEI BASARAB’’, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, 0747018261, drbntsimona@yahoo.com      

Fiecare cadru didactic îndrumător va primi, până pe 01.06. 2020 ( pe adresele  indicate pe plicul autoadresat şi timbrat), acordul de parteneriat semnat şi diplomele elevilor premiaţi.

NU SE PERCEPE TAXĂ PENTRU CONCURS.