C.A. 06.01.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 06.01.2020

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  9

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 06.01.2020

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă invitarea unor cadre didactice pentru descongestionarea unei stări conflictuale;
  2. Se ia act de cererea de decontare a cursurilor de perfecționare ale unui cadru didactic;
  3. Se aprobă o cerere de transfer către altă unitate școlară;
  4. Se aprobă schimbarea grupei de studiu a limbii străine – L2;
  5. Se dispune repartizarea pe clase a transferurilor către CNI “Matei Basarab” sau în interiorul CNI “Matei Basarab”.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura