C.A. 16.12.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 16.12.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  8

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 16.12.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă Raportul privind acordarea burselor școlare;
  2. Se propune ca pentru anul școlar următor să se acorde burse și elevilor ce au obținut mențiuni la olimpiade și concursuri școlare naționale;
  3. Se aprobă Planul managerial și Regulamentul de funcționare pentru Comisia CEAC;
  4. Se prezintă Proiectul de buget pentru anul 2020, cu specificația că se păstrează linia bugetară a anului precedent cu o marjă de creștere de 15-20%, în funcție de indicele de inflație;
  5. Se face analiza cheltuielilor de la ultima ședință CA, disponibilul din cont urmând a se folosi la plata utilităților, montajul parchetului, factura pentru cablaj, instalație electrică și internet;
  6. Se aprobă un referat de necesitate al administratorului;
  7. Se aprobă 2 cereri de concediu pentru creșterea copilului, una începând cu 01.01.2020, alta începând cu 31.12.2019;
  8. Se ia act de solicitările de retragere de la orele de religie;
  9. Se aprobă cererile de transfer către alte unități școlare.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura