C.A. 31.10.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 31.10.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  6

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 31.10.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se validează componența finală a Consiliului de Administrație al CNI “Matei Basarab” cu reprezentanta elevilor;
 2. Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate Zilei Școlii, a Concursului Micul Gates, a Simpozionului Internațional “Calculatorul în secolul XXI”, prin implicarea asociațiilor existente în școală;
 3. Se aprobă desfășurarea Balului Bobocilor în 16 noiembrie 2019, comitetul organizatoric elevi-părinți ocupându-se de contracte;
 4. Se aprobă modificarea sporului de vechime începând cu 1.10.2019 conform anexei;
 5. Se aprobă membrii echipei de proiect pentru ENVISING și membrii echipei de proiect pentru LATINS, conform anexelor;
 6. Se aprobă programul Cabinetului școlar de asistență psihopedagogică pentru anul școlar 2019-2020;
 7. Se aprobă referatul de necesitate al informaticianului;
 8. Se ia act de referatul unui părinte și se decide audierea persoanelor implicate în prezența polițistului de proximitate, cererea de transfer ce derivă de aici se amână până la finalizarea anchetei;
 9. Se emite acordul de principiu favorabil pentru cererile de transfer către alte unități școlare;
 10. Se dispune repartizarea pe clase a cererilor de repatriere către CNI “Matei Basarab” și a transferurilor;
 11. Se aprobă lista auxiliarelor validate în Consiliul Profesoral din data de 25.10.2019 pentru anul școlar 2019-2020;
 12. Se aprobă decontarea navetei aferente lunii;
 13. Se ia act de solicitarea Comitetului de părinți privind asigurarea consumabilelor în baie;
 14. Se revine cu erată asupra Hotărârii CA nr. 4 din data de 26.09.2019, deoarece a fost omisă la publicarea din acea dată, aprobarea actelor manageriale și a comisiilor aprobate în Consiliul profesoral din data de 20.09.2019.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer