C.A. 09.10.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 09.10.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  5

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 09.10.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se discută despre nevoia de o asigura securitatea elevilor unității prin purtarea unui semn distinctiv, modalitatea de punerea în practică urmând a fi analizată în comitetul reprezentativ al părinților și în Consiliul Școlar al Elevilor;
 2. Se votează desființarea celor două construcții/magazii în condițiile precizate, acestea fiind libere în acest moment, spațiul urmând a fi destinat activităților sportive;
 3. Se propune analiza unor condiții specifice privind mobilitatea cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021;
 4. Se aprobă concursurile, simpozioanele și acordurile de parteneriat pentru anul școlar 2019-2020;
 5. Se aprobă referatele de necesitate, cu precizarea că se vor aproba doar componentele ce nu  intra ca obiecte de inventar;
 6. Se aprobă protocoale de colaborare pentru CAMBRIDGE, DELF, ECDL;
 7. Se aprobă înființarea unui Centru de dezvoltare în informatică și tehnologie la nivelul școlii;
 8. Se aprobă cererile de înscriere la gradele didactice;
 9. Se aprobă cererile de concediu de odihnă pentru 2019-2020, pentru cadrele didactice;
 10. Se dispune repartizarea pe clase a transferurilor către CNI “Matei Basarab” sau în interiorul CNI “Matei Basarab”;
 11. Se aprobă un transfer pentru studiul limbii străine – L2;
 12. Se aprobă cererea de reducere a  normei pentru un cadru didactic + cererile de preluare a orelor rămase libere în interiorul catedrei;
 13. Se ia act de adresele ce privesc precizări privind Olimpiadele și concursurile școlare pentru care se acordă burse de merit și de performanță în anul școlar 2019-2020;
 14. Se analizează problemele administrative puse în discuție, în vederea găsirii unor soluții;
 15. Se aprobă achiziționarea de parchet în regim de urgentă, conform legislației în vigoare.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer