C. A. 26.09.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  4

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 26.09.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se acordă recomandări pentru toți profesorii înscriși la concursul de selecție a metodiștilor din cadrul ISJ Vâlcea;
 2. Se aprobă lista cadrelor didactice înscrise  pentru proiectul CRED;
 3. Se aprobă desfășurarea concursului “Micul Gates”, ediția a XXI, în luna noiembrie;
 4. Se aprobă desfășurarea Simpozionului Internațional „Calculatorul în secolul XXI”, cu ocazia Zilelor liceului;
 5. Se aprobă acordarea drepturilor bănești obținute prin hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, pentru un angajat, conform normelor în vigoare;
 6. Se aprobă oferta pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
 7. Se aprobă transferurile de la unitatea noastră către alte unități școlare;
 8. Se aprobă un transfer în interiorul CNI “Matei Basarab”;
 9. Se ia act de un transfer aprobat de ISJ Vâlcea;
 10. Se aprobă componența Comisiei pentru echivalarea creditelor;
 11. Se ia act de modificările apărute în componența CA pentru 2019-2020.

Menționăm faptul că hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta     Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura