C. A. 16.09.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 16.09.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  3

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 16.09.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă încadrările pe posturile/catedrele vacante în anul școlar 2019-2020, conform notei ISJ Vâlcea;
 2. Se aprobă concediu fără plată pentru un cadru didactic, pentru perioada 16.09.2019-03.10.2019 și distribuirea orelor pentru suplinire către colegii din cadrul catedrei de limbi străine;
 3. Se aprobă coordonarea practicii pedagogice pentru un cadru didactic, cu mențiunea că se va respecta legislația specifică;
 4. Se aprobă  o solicitare venită din partea unui cadru didactic;
 5. Se aprobă referatele de necesitate prezentate cu ierarhizarea priorităților;
 6. Se aprobă cererea de pensionare anticipată pentru un cadru didactic;
 7. Se hotărăște aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a liceelor pedagogice în cazul unui referat prezentat;
 8. Se resping cererile de transfer de la clasa pregătitoare din lipsă de spațiu;
 9. Se resping cererile de înscriere la clasa pregătitoare din lipsă de spațiu;
 10. Se aprobă 2 cereri de transfer către CNI “Matei Basarab”;
 11. Se aprobă o cerere de transfer către altă unitate de învățământ;
 12. Se aprobă 3 transferuri pentru studiul limbii străine – L2;
 13. Se aprobă un proiect de parteneriat  – proiect de educație și colectare selective a deșeurilor;
 14. Se discută situația suprapunerilor din corpurile B și C și se face mențiunea că elevii și cadrele didactice implicate vor avea responsabilități specifice.

Menționăm faptul că hotar a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer