C. A. 10.09.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 10.09.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  2

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 10.09.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se analizează situația concediilor medicale și se recomandă încadrarea cu cadrele didactice calificate ce au solicitat respectivele ore, cerând aviz favorabil ISJ-ului;
  2. Se ia act de renunțarea la ore la catedra de informatică și se aprobă solicitările de a le prelua la nivelul catedrei;
  3. Se aprobă structura Procesului-Verbal de început de an școlar în ceea ce privește normele de protecția muncii, de comportament, Statutul elevului, Laptele și cornul;
  4. Se analizează situația coordonării practicii pedagogice și se aprobă acordarea coordonării fără sporul de practică, conform legislației în vigoare;
  5. Se aprobă lista învățătorilor și a profesorilor metodiști pentru anul școlar 2019-2020;
  6. Se ia act de cererea unui elev și de aprobarea ISJ-ului pentru un transfer la științe ale naturii;
  7. Se aprobă cererile de transfer către alte unități de învățământ;
  8. Se ia act de transferurile aprobate de ISJ;
  9. Se resping cererile de transfer de la clasa pregătitoare din cauza lipsei spațiului.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A., Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura 

spacer