C.A. 20.08.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 20.08.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  18

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 20.08.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă situația degrevărilor de ore pentru inspectori și directori;
 2. Se aprobă încadrarea prin detașare în interesul învățământului pentru anul școlar 2019-2020 pentru 7 cadre didactice;
 3. Se analizează situația unei clase, se ia act de punctul de vedere al învățătorului clasei, se aprobă propunerea de a cere un punct de vedere din partea ISJ Vâlcea în legătură cu această situație;
 4. Se aprobă raportul Comisiei de Mobilitate privind PCO, ținând cont de continuitate și de experiență cadrelor didactice;
 5. Se aprobă criteriile privind repartiția elevilor de clasa a IX-a, profil matematică-informatică și profil vocațional pedagogic;
 6. Se aprobă raportul Comisiei de validare a dosarelor de dirigenție;
 7. Se analizează situația spațiului școlar dată fiind reabilitarea termică a unității de învățământ și se dispune în consecință organizarea programului de cursuri dimineața și după-amiaza, urmând a reveni cu hotarârea finală înaintea începerii anului școlar 2019-2020;
 8. Se ia act de 3 solicitări și se răspunde în consecință;
 9. Se aprobă trecerile la o treaptă superioară de salarizare;
 10. Se dispune repartizarea pe clase a transferurilor către CNI “Matei Basarab” sau în interiorul CNI “Matei Basarab”;
 11. Se aprobă 3 transferuri pentru studiul limbii străine – L2;
 12. Se aprobă transferurile către alte unități de învățământ.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                       Secretar C. A., Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                        Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura