C.A. 22.07.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 22.07.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  17

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 22.07.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se analizează propunerea de desființare a celor două construcții – anexă și se hotărăște înaintarea unei adrese către Primăria Rm. Vâlcea;
 2. Se aprobă un referat de necesitate al compartimentului administrativ;
 3. Se aprobă solicitarea unui club pentru folosirea sălii de sport, cu respectarea prevederilor Consiliului Local;
 4. Se ia act de solicitarea unui cadru didactic privind practica pedagogică și se dispune în consecință;
 5. Se aprobă procedura privind acordarea orelor de dirigenție;
 6. Se ia act de comunicarea Tribunalului Județean Vâlcea și se dispune în consecință;
 7. Se aprobă transmiterea către ISJ Vâlcea a unei solicitări de eliberare retroactivă a unor atestate profesionale, digitale și lingvistice;
 8. Se ia act de punctul de vedere al unui cadru didactic și de memoriul unui colectiv de părinți și se recomandă respectarea OMENCS 5893/28.11.2016, art. 3, alin. 1;
 9. Se ia act de sesizarea unui părinte și se dispune verificarea prin solicitarea unui punct de vedere;
 10.  Se aprobă 6 transferuri către CNI Matei Basarab la nivel liceal, 11 transferuri către CNI Matei Basarab la nivel gimnazial, 7 transferuri către CNI Matei Basarab la nivel primar, iar în legătură cu alte solicitări care îndeplinesc condițiile specificate în ROFUIP se hotărăște înaintarea unei adrese către ISJ Vâlcea;
 11. Se aprobă 2 solicitări de reînscriere la clasa pregătitoare;
 12.  Se aprobă transferurile către alte unități de învățământ.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer