C.A. 14.06.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 14.06.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  16

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 14.06.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se dezbate Regulamentul de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice și se ia act de modificările aduse pentru anul viitor școlar;
 2. Se aprobă lista cadrelor didactice, învățători, ce doresc înscrierea la proiectul CRED;
 3. Se aprobă referatele părinților elevilor;
 4. Se aprobă un transfer în cadrul CNI “Matei Basarab”, la nivel primar;
 5. Se propune invitarea unui cadru didactic pentru un punct de vedere, la următoarea ședință CA;
 6. Se respinge un tranasfer în cadrul CNI “Matei Basarab” la nivel primar, pe motiv discriminator(etnie);
 7. Se aprobă trei cereri de transfer către alte unități școlare sau străinătate;
 8. Se ia act de cererile de transfer către CNI “Matei Basarab” sau în interiorul CNI “Matei Basarab” aprobate de ISJ Vâlcea;
 9. Se validează criteriile specifice de acordare a burselor școlare și procentul de acordare a acestora la nivel gimnazial și liceal;
 10. Se va centraliza situația și se va trimite un răspuns către AVE în ceea ce privește bursele;
 11. Se aprobă  decontarea navetei pentru luna curentă;
 12. Se propune elaborarea unei Proceduri pentru respectarea art. 245, alin. 6 din Lege 1/2011, privind participarea periodică la programe de formare, iar cadrelor didactice interesate li se va răspunde după elaborarea procedurii;
 13. Se informează CA asupra Raportului Auditului Primăriei Rm. Vâlcea.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A., Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                         Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura

spacer