C. A. 29.05.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 29.05.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  15

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 29.05.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă eliberarea unui acord de principiu pentru 8h de geografie, cod post 2544 pentru o etapă a calendarului de mobilitate;
  2. Se aprobă eliberarea documentelor cerute de un cadru didactic, iar viabilitatea postului/catedrei este de 1 an;
  3. Se aprobă CDȘ-urile pentru anul școlar 2019-2020, în conformitate cu planul cadru al fiecărui profil;
  4. Se aprobă procedura de achiziție vouchere prin SICAP;
  5. Se aprobă noua componențăa CA prin schimbarea Elevul Reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor din CNI “Matei Basarab”;
  6. Se aprobă participarea unui elev al școlii noastre la programul de schimb de tineri al Rotary District 2241 pentru anul școlar 2019-2020 și cererea clubului Rotary Club Rm. Vâlcea, privind înscrierea unui elev ce va studia gratuit în unitatea noastră, în anul școlar 2019-2020;
  7. Se aprobă decontarea navetei pentru luna curentă;
  8. Se aprobă un referat de necesitate al elevilor reprezentanți ai Consiliului Școlar al Elevilor din CNI “Matei Basarab”.

         Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                Secretar C. A., Prof.

Popescu Natalia Alina                    Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer