C. A. 15.05.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 15.05.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  14

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 15.05.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă șapte acorduri de principiu și un dezacord, pentru etapa de pretransfer, conform calendarului;
  2. Se aprobă două referate de necesitate;
  3. Se aprobă trimiterea unui referat de necesitate către compartimentul contabilitate, în vederea găsirii unei soluții;
  4. Se validează cererea unei eleve  privind susținerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic.

          Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                              Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura            

spacer