Dezbatere ,,Educaţia ne uneşte” – Limbi Moderne

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, reprezentat prin Inspector scolar pentru Limbi Moderne, prof. Imparatu Lacramioara alături de membrii Consiliului Consultativ, profesorii metodisti si profesorii responsabili – cercuri pedagogice ai compartimentului limbi moderne, a organizat dezbaterea pe tema „Educația ne unește”.

Au fost prezentate şi analizate elementele de noutate din cadrul proiectului,,Educaţia ne uneşte” viziune transmisă de către Ministerul Educației Naționale privind rolul educației centrat pe cele cinci valori fundamentale: încredere, echitate, solidaritate, eficacitate și autonomie.

Dezbaterea s-a organizat în condiţii optime, prin interacţiunea cadrelor didactice, atmosfera fiind una activ – participativă şi constructivă.

spacer