C. A. 19.04.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 19.04.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  13

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 19.04.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se ia act de calendarul privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 actualizat (OMEN 3886);
  2. Se validează Comisia pentru EN pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a;
  3. Se validează Comisia de admitere în învățământul liceal cu profil vocațional – pedagogic și calendarul desfășurării probelor aptitudinale;
  4. Se validează Comisia pentru atestarea competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică, respectiv intensiv informatică;
  5. Se validează Comisia pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților profilului vocațional-pedagogic;
  6. Se validează Comisia de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal – competențe lingvistice;
  7. Se aprobă decontarea navetei corespunzătoare lunii curente;
  8. Se validează propunerea Comisiei de evaluare realizată în vederea înscrierii în învățământul primar a unor elevi repatriați;
  9. Se aprobă un transfer la ciclul primar în cadrul unității de învățământ;
  10.  Se ia act de un transfer aprobat de MEN, un transfer aprobat de ISJ.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

                Președinte C. A.,                                                             Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta               Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura

spacer