C. A. 10.04.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 10.04.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  12

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 10.04.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă vacantarea postului/catedrei cu viabilitate de 4 ani și includerea acestuia în Calendarul Mobilității Personalului Didactic;
 2. Se aprobă menținerea soluției de distribuire a orelor de educație muzicală prin neafectarea orarului școlii;
 3. Se aprobă soluții, în caz de necesitate, având în vedere începerea lucrărilor de reabilitare;
 4. Se ia act de transferurile către CNI “Matei Basarab” aprobate de către ISJ Vâlcea;
 5. Se ia act de solicitarea reprezentanților părinților de a înainta ISJ Vâlcea o adresă cu efectivele de elevi existente pentru a se ține seama de ele la următoarele transferuri;
 6. Se aprobă un transfer de la CNI “Matei Basarab” către altă unitate de învățământ, la nivel liceal;
 7. Se aprobă 2 transferuri către CNI “Matei Basarab” la nivel primar;
 8. Se discută organizarea unei comisii la nivelul unității de învățământ, la nivel primar, pentru integrarea elevilor prin repatriere;
 9. Se amână discutarea unui transfer în interiorul CNI “Matei Basarab”, la nivel primar, pentru vacanța de vară;
 10. Se ia act de comportamentul unui cadru didactic și se solicită monitorizarea și instituirea unor măsuri conform abaterilor;
 11. Se ia act de solicitarea personalului nedidactic privind decontarea navetei;
 12. Se schimbă fișa de inventor de la un cadru didactic la altul, cel din urmă devenind gestionar;
 13. Se aprobă decontarea navetei corespunzătoare lunii.

          Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                              Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer