C.A. 20.03.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 20.03.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  11

Consiliul de Administrație al C.N.I. Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 20.03.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă 3 acorduri pentru transfer pentru restrângere de activitate consimțit între unitățile de învățământ pe un post/catedră vacant(ă);
  2. Se aprobă 2 acorduri de principiu pentru detașare ca urmare a restrângerii de activitate pe catedre rezervate;
  3. Se aprobă un transfer în interiorul CNI “Matei Basarab”, la nivel liceal;
  4. Se aprobă menținerea studiului limbii străine pentru un elev, la nivel gimnazial;
  5. Se aprobă eliberarea unui cetificat de Gradul Didactic I;
  6. Se aprobă Planul managerial CEAC și documente manageriale;
  7. Se aprobă decontarea navetei pentru luna curentă.

          Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura

spacer