C.A. 27.02.2019

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 27.02.2019


HOTĂRÂRE NUMĂRUL  10

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă în unanimitate fișele posturilor cu atribuții specifice/fișele de evaluare ale personalului nedidactic pentru anul 2019;
 2. Se validează punctajele din fișele de evaluare ale personalului nedidactic pentru anul 2018;
 3. Se votează în unanimitate reorganizarea serviciului de pază și programul aferent;
 4. Se ia act de adresa unui cadru didactic;
 5. Se aprobă în unanimitate referatele de necesitate;
 6. Se aprobă lista persoanelor care au acces la codul sistemului de alarmă;
 7. Se validează atribuțiile complementare fișelor-tip ale postului pentru directori;
 8. Se aprobă în unanimitate documentele manageriale prezentate;
 9. Se aduc modificări ROI al CNI “Matei Basarab” și se aprobă în unanimitate;
 10. Se aprobă criteriile specifice și documentația pentru înscrierea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020;
 11. Se aprobă Raportul Activității Școlare a CNI “Matei Basarab”, an școlar 2018-2019, semestrul I;
 12. Se aprobă proiectul de desfășurare a programului școlar în perioada Simulărilor Naționale;
 13. Se aprobă decontarea transportului aferent lunii;
 14. Se aprobă transferurile de la CNI “Matei Basarab” către străinătate sau către alte unități de învățământ;
 15. Se ia act de cererile de transfer către CNI “Matei Basarab” care au aviz MEN sau ISJ;
 16. Se amână discutarea unei cereri de transfer în interiorul CNI “Matei Basarab”, la nivel gimnazial, pentru finalui anului școlar;
 17. Se aprobă referatul unui părinte;
 18. Se aprobă eliberarea de documente necesare unui cadru didactic aflat în restrângere de activitate;
 19. Se ia act de solicitările de continuitate pentru 3 cadre didactice, urmând a se elibera acordurile în perioada prevăzută de calendarul de mobilitate a personalului didactic.

          Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                                Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer