CONCURSUL JUDEŢEAN ,,Jeunes Francophones” EDIŢIA a III-a, an şcolar 2018- 2019

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICÃ „MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

Profesori coordonatori:         DOROBANŢU SIMONA CRISTINA
                                             PĂUNESCU VIOLETA ALINA

        Vous  êtes  invités de participer à notre concours de grammaire pour les classes V-XI , le 10 mars 2019, avec vos élèves. En même temps on vous prie de nous transmettre des propositions pour élaborer les sujets.
On vous remercie beaucoup!

Avec respect,
notre équipe

CONCURSUL JUDEŢEAN DE GRAMATICA FRANCEZA ,,JEUNES FRANCOPHONES’’, EDIŢIA a III-a, martie 2019

REGULAMENT

 • Concursul de limba franceză,,JEUNES FRANCOPHONES’’ este organizat de Colegiul National de Informatica ,,MATEI BASARAB’’, Rm-Vâlcea, Catedra de limbi moderne. Profesori coordonatori: DOROBANŢU SIMONA CRISTINA si PÃUNESCU VIOLETA.  
 • Nu se percepe taxă de participare pentru elevi.
 • Beneficiarii direcți sunt elevii claselor V-XI- din școlile din județul Vâlcea.
 • Concursul de limba franceză ,,JEUNES FRANCOPHONES’’ se desfășoară prin participarea directă a elevilor, în incinta C.N.I. ,,MATEI BASARAB’’, Rm-Vâlcea, in data de 10.03.2019, incepand cu ora 10,00. 
 • Fiecare școală participantă la concurs poate propune subiecte și poate delega profesori asistenti/evaluatori.
 • Subiectele pentru concurs vor fi selectate de comisia de organizare a concursului ,,JEUNES FRANCOPHONES’’. Acestea presupun probleme de gramatica franceza corespunzatoare programelor scolare parcurse pana la momentul respectiv.
 • Concursul se va desfășura în data de 10.03. 2019, ora 10:00. Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
 • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza în intervalul orar 9:30 – 9:50.
 • Elevii vor avea, ca act doveditor, carnetul de note, vizat pe anul școlar în curs.
 • Comisia de corectare va fi alcătuită din cadre didactice din școala organizatoare și școlile participante.
 • Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul şcolii, pe grupul de discuţie al profesorilor de limba franceză și pe site-ul școlii organizatoare , în termen de 24 de ore.
 • Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni la fiecare clasa.

Persoane de contact:

Prof. DOROBANŢU SIMONA CRISTINA –tel: 0747018261, drbntsimona@yahoo.com

Prof. PÃUNESCU VIOLETA – tel:0741298282, vpalina@yahoo.com  

Anexa 1

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA FRANCEZĂ ,,JEUNES FRANCOPHONES’’ , EDIȚIA III, 10. 03. 2019.


Nr.
crt.

Nume şi prenume
elev

Clasa

Şcoala de
proveniență

Profesor
indrumator
PREMII ,, JEUNES FRANCOPHONES''

spacer