C.A. 04.02.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 04.02.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  9

 

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 04.02.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă în unanimitate proiectul planului de încadrare pentru anul școlar 2019-2020;
 2. Se aprobă în unanimitate două cereri de întregire de normă;
 3. Se aprobă în unanimitate o cerere de completare de normă;
 4. Se aprobă trecerea la norma de 16 ore/săptămână pentru un cadru didactic;
 5. Se ia act de exprimarea opțiunii libere de a munci neîngrădit în învățământ și de a fi menținută în activitate ca și titular până la vârsta de 65 de ani pentru un cadru didactic și se aprobă solicitarea de menținere în activitate ca titular în funcția didactică, în anul școlar 2019-2020, pe postul de învățător;
 6. Se ia act de o solicitare de pensionare începând cu 01.09.2019 pentru un cadru didactic;
 7. Se aprobă în unanimitate acordarea sporului pentru titlul “doctor” pentru un cadru didactic;
 8. Se aprobă două referate de necesitate ale compartimentului administrativ;
 9. Se aprobă un referat al compartimentului secretariat cu unele modificări;
 10. Se aprobă eliberarea unui duplicat după diploma de bacalaureat;
 11. Se ia act de un dosar de la Tribunalul Vâlcea;
 12. Se aprobă în unanimitate lista posturilor/catedrelor vacante sau rezervate;
 13. Se aprobă decontarea transportului aferent lunii ianuarie;
 14. Se aprobă modalitatea de recuperare a zilei de 25 ianuarie 2019;
 15. Se aprobă șapte cereri de transfer pentru schimbarea grupei de studiu pentru limbă străină;
 16. Se aprobă două cereri de transfer către CNI “Matei Basarab” la nivel liceal;
 17. Pentru patru cereri de transfer către CNI “Matei Basarab” la nivel liceal se va solicita aviz ISJ;
 18. Se resping trei cereri de transfer către/în interiorul CNI “Matei Basarab”, la nivel liceal;
 19. Se aprobă o cerere de transfer către CNI “Matei Basarab” pentru un elev venit din străinătate, la nivel gimnazial;
 20. Se aprobă patru cereri de transfer în interiorul CNI “Matei Basarab” la nivel gimnazial, cu mențiunea că pentru anul următor încadrarea să fie în favoarea stabilizării clasei;
 21. Se aprobă o cerere de transfer în interiorul CNI “Matei Basarab” la nivel primar;
 22. Se aprobă patru cereri de transfer către CNI “Matei Basarab” la nivel primar.

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,
Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                                Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura
spacer