C.A. 21.12.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 21.12.2018

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  8

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 21.12.2018

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă în unanimitate planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020;
  2. Se ia act de analiza de execuție bugetară de final de an și de modul în care au fost efectuate plățile și angajate serviciile aprobate în CA;
  3. Se propune Consiliului Școlar al Elevilor verificarea consumabilelor administrate pentru igienizarea grupurilor sanitare;
  4. Se discută realizarea unui voluntariat în folosul unității de învățământ prin realizarea unui proiect de către Consiliul Școlar al Elevilor, consultând toți factorii implicați;
  5. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară cu unele amendamente;
  6. Se validează propunerea de prevedere de fonduri pentru unele sporuri ale personalului CNI “Matei Basarab”;
  7. Se aprobă eliberarea unui duplicat pentru o diploma de bacalaureat;
  8. Se aprobă un transfer către altă unitate de învățământ la învățământul primar;
  9. Se aprobă două transferuri către CNI “Matei Basarab” la învățământul primar;
  10. Transferurile de la învățământul liceal se amână pentru analiză în vacanța intersemestrială.

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                             Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura

spacer