C.A. 12.12.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 12.12.2018

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  7

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 12.12.2018

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se ia act de analiza de execuție bugetară de final de an școlar;
 2. Se aprobă în unanimitate achiziționarea de componente de mobilier școlar;
 3. Se aprobă referatele de necesitate ale cadrelor didactice;
 4. Se ia act de o comunicare de la Tribunalul Vâlcea;
 5. Se ia act de cererile personalului din CNI “Matei Basarab” privind alocarea sumelor de bani pentru hotărârile judecătorești;
 6. Se aprobă 3 cereri de eliberare diplome de bacalaureat – duplicat;
 7. Se aprobă transportul cadrelor didactice aferent lunilor noiembrie și decembrie;
 8. Se aprobă un transfer de la CNI „Matei Basarab” către altă unitate școlară la învățământ gimnazial;
 9. Se aprobă un transfer de la CNI „Matei Basarab” către străinătate la învățământ primar;
 10. Se aprobă o cerere de transfer în interiorul CNI „Matei Basarab”, la învățământ primar;
 11. Se aprobă 3 cereri de transfer din străinătate către CNI Matei Basarab;
 12. Se aprobă 3 cereri de transfer către CNI Matei Basarab la învățământ gimnazial;
 13. Se aprobă 2 cereri de transfer către CNI Matei Basarab la învățământ primar;
 14. Se amână pentru vacanța intersemestrială 3 cereri de transfer pentru schimbarea grupei de studiu pentru limbă străină conform ROFUIP.

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                             Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura

spacer