C. A. 14.11.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 14.11.2018
HOTĂRÂRE NUMĂRUL  6 
Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 14.11.2018
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se aprobă referatul Comisiei Diriginților pentru organizarea Zilelor Liceului în data de 28-29 noiembrie 2018;
  2. Se ia act de o citație de la Tribunalul Vâlcea;
  3. Se aprobă regulamentul MB Radio cu unele amendamente;
  4. Se aprobă 4 referate ale cadrelor didactice;
  5. Se aprobă referatul Cabinetului de stomatologie;
  6. Se aprobă 2 solicitări ale părinților;
  7. Se ia act de o cerere a unui angajat, urmând a se consulta legislația în vigoare în privința soluționării ei;
  8. Se ia act de omiterea unei înscrieri la gradul didactic II;
  9. Se aprobă un transfer către CNI Matei Basarab la ciclul primar pentru schimbare de domiciliu;
  10. Se amână un transfer către CNI Matei Basarab la ciclul gimnazial pentru vacanța intersemestrială.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                             Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura

spacer