C. A. 25.10.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 25.10.2018
HOTĂRÂRE NUMĂRUL  5
 Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 25.10.2018
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă solicitarea de înscriere la gradul didactic II pentru un cadru didactic;
 2. Se aprobă înscrierea Concursurilor/proiectelor/simpozioanelor/activităților metodico-științifice din CNI “Matei Basarab” în Calendarul Activităților Educative al ISJ Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019;
 3. Se aprobă o cerere de transfer la nivel gimnazial către altă unitate școlară;
 4. Se aprobă o cerere de transfer la nivel primar către străinătate;
 5. Se solicită un punct de vedere al ISJ Vâlcea în privinta a două transferuri în interiorul CNI “Matei Basarab”, la nivel liceal;
 6. Se solicită un punct de vedere al CJRAE Vâlcea în privița a două transferuri către CNI “Matei Basarab” la nivel primar, care implică certificate de orientare școlară;
 7. Se aprobă două cereri de transfer către CNI “Matei Basarab” (nivel primar și nivel gimnazial);
 8. Se va soluționa un referat în momentul în care se deblochează fondurile pentru obiecte de inventar;
 9. Se aprobă trei referate ale personalului din CNI “Matei Basarab”;
 10. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie;
 11. Se aprobă graficul Concediului de odihnă al cadrelor didactice;
 12. Se propune atenționarea persoanelor care solicită accesul în curtea școlii printr-un  anunț care menționează programul de vizită și condițiile;
 13. Se discută organizarea Balului Bobocilor prin implicarea directă a cadrelor didactice și a Comitetului de părinți;
 14. Se aprobă Procedura Operațională privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 15. Se analizează modul de constituire al unei asociații a părinților.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

spacer