C.A. 11.10.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 11.10.2018
HOTĂRÂRE NUMĂRUL  4
 
Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 11.10.2018
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă raportul anului școlar 2017-2018;
 2. Se aprobă procedura de acces cu unele amendamente pentru anul școlar 2018-2019;
 3. Se aprobă Organigrama CNI Matei Basrab pentru anul școlar 2018-2019;
 4. Se propune realizarea unui referat de necesități pentru catedra de fizică;
 5. Se aprobă un referat pentru un Proiect Erasmus+;
 6. Se va aproba un referat de necesitate când se vor debloca sumele pentru obiectele de inventar;
 7. Se votează să i se pună în vedere firmei care a făcut arhivarea să revină pentru a remedia problemele constatate;
 8. Se propune reluarea Procedurii de achiziție prin SICAP a serviciului de securitate în muncă;
 9. Se aprobă fișa de autoevaluare și fișa postului pentru 2018-2019;
 10. Se aprobă 3 înscrieri la gradul didactic II;
 11. Se aprobă 2 cereri de transfer de la CNIMB către alte unități școlare;
 12. Se aprobă o cerere de transfer la învățământ primar în interiorul CNIMB;
 13. Se aprobă o cerere de transfer la învățământul gimnazial către CNIMB;
 14. Se aprobă cererile de repartizare ore de lb. engleză începând cu 01.10.2018;
 15. Se ia act de o adresă de la Judecătoria Rm. Vâlcea;
 16. Se votează ca cererile de transfer pentru învățământul gimnazial și învâțământul liceal să se discute doar în vacanțe;

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

 

 

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                             Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura

spacer