C. A. 27.09.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 27.09.2018
HOTĂRÂRE NUMĂRUL  3

 

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 27.09.2018
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se ia act de execuțiile bugetare la 31 decembrie 2017, respectiv 31 august 2018;
 2. Se aprobă criteriile pentru alocarea burselor școlare în anul școlar 2018-2019;
 3. Se propune realizarea unei comisii de selecție a dosarelor de burse de merit și de performanță;
 4. Se ia act de solicitările cadrelor didactice pentru concursul de selecție pentru funcția de metodist pentru anul școlar 2018-2019 și se aprobă înscrierea cu recomandarea CA;
 5. Se validează referatul comisiei pentru un proiect ERASMUS+;
 6. Se aprobă Procedura operațională privind selectarea și desfășurarea concursurilor școlare la ciclul primar cu unele amendamente;
 7. Se propune extinderea Procedurii operaționale privind selectarea și desfășurarea concursurilor școlare și pentru învățământul gimnazial și liceal;
 8. Se ia act de solicitatea unui cadru didactic și se aprobă;
 9. Se ia act de Comunicare Adresă din data de 6 septembrie 2018;
 10. Se aprobă 3 cereri de transfer către CNIMB sau în interiorul CNIMB;
 11. Se aprobă 3 cereri de transfer de la CNIMB către alte unități școlare;
 12. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2018;
 13. Se ia act de solicitarea unui parinte și se decide consultarea serviciului juridic al ISJ Vâlcea.

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

 

 

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                             Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura

spacer