C.A. 07.09.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 07.09.2018
HOTĂRÂRE NUMĂRUL  1
 
Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 07.09.2018
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă două cereri de detașare în interesul învățământului;
 2. Se aprobă și se declanșează procedura privind constituirea noul CA;
 3. Se aprobă tematica ședințelor și graficul întrunirilor CA pentru anul școlar 2018-2019;
 4. Se ia act de rezultatele examenelor de diferențe;
 5. Se ia act de distribuția elevilor în clasele pregătitoare conform procedurilor stabilite;
 6. Se aprobă repartizarea claselor pe săli;
 7. Se precizează ora de începere a cursurilor (ora 8,00);
 8. Se analizează adresa nr. 4077/31.08.2018;
 9. Se ia act de adresa nr. 4235/07.09.2018;
 10. Se aprobă contractul educațional pentru anul școlar 2018-2019;
 11. Se aprobă 4 referate de necesitate;
 12. Se aprobă trecerea la o altă grilă de salarizare, conform categoriei de vechime și gradelor didactice;
 13. Se validează unitatea parteneră pentru practică pedagogică;
 14. Se aprobă învățătorii și profesorii îndrumători pentru practică pedagogică;
 15. Se aprobă coordonatorul de practică pedagogică, cu respectarea legislației în vigoare;
 16. Se aprobă cererea nr. 4075/31.08.2018;
 17. Se aprobă restricționarea accesului autoturismelor în curtea unității de învățământ, cu excepția situațiilor de urgență;
 18. Se aprobă 5 cereri de transfer către alte unități școlare;
 19. Se aprobă 8 cereri de transfer către CNIMB, la ciclul primar;
 20. Se aprobă 6 cereri de transfer către CNIMB, la ciclul gimnazial;
 21. Se respinge o cerere de transfer către CNIMB, la ciclul gimnazial;
 22. Se aprobă efectuarea controlului de medicina muncii și întocmirea fișelor de aptitudini necesare practicii pedagogice;
 23. Se aprobă procedura de achiziție a serviciilor de examinare psihologică;
 24. Se aprobă procesul verbal ce cuprinde articole prevăzute în OM nr. 4742/10.08.2016;
 25. Se ia act de demisia secretarului CA;
 26. Se validează diriginții claselor a V-a și a IX-a.

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

 

 

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                                   Prof. înv. primar Stancă Alina

spacer